Gapminder

Gapminder visar oss en faktabaserad världsbild genom praktiska verktyg. En uppgift som är otroligt viktig i en värld med alternativa fakta och propaganda som enkelt sprids i medier och sociala medier.

Stiftelsen Natur & Kultur ger stöd till Gapminders arbete med att ge lärare grunden för en faktabaserad världsbild genom praktiska verktyg. Målet för läsåret 2018/2019 är att ge workshops och utbilda cirka 3000 lärare så att de i sin tur kan ge elever och studenter en faktabaserad världsbild.

https://www.gapminder.org/

Natur & Kultur ger ut Hans Roslings memoarer och även boken Factfulness.

Factfulness

Denna bok är min sista strid i min livslånga kamp mot den förödande globala okunskapen. Den är mitt sista försök att förändra människors sätt att tänka.

Hans Rosling

När vi människor får frågor om globala trender svarar vi nästan alltid fel. Studenter, Nobelpristagare och ledande politiker - alla blir besegrade i ­omvärldskunskap av aporna på zoo. Hur kan det komma sig?

Läs mer

Hur jag lärde mig förstå världen

Det var fakta som hjälpte honom att förklara hur världen fungerar. Men det var nyfikenhet och engagemang som gjorde Hans Rosling till vår tids mest folkkära forskare.

Hur jag lärde mig förstå världen är Hans Roslings egen berättelse om hur en ung man från enkla omständigheter kunde använda vetenskapen för att ta sig ut i världen och förklara den på nytt. Han skriver öppet och personligt om sitt liv och sina svåraste beslut - oavsett om de fattades på akutmottagningen i Moçambique, med makthavarna i Davos eller i den egna familjevardagen.

"Det här är en bok som innehåller ytterst få siffror. Istället handlar den om möten med människor som öppnat mina ögon." - Hans Rosling

Läs mer