Diakonia/ Tamer Institut for Community Education

Tamerinstitutet arbetar med skrivarverkstäder, berättande, drama och bokprat för barn och ungdomar i Mellanöstern. De förser bibliotek med barnböcker och de utbildar bibliotekarier och föräldrar i hela regionen.

Natur & Kulturs stöd går till uppbyggnad av och utbildning för en webbplattform som ger pedagogiska verktyg att arbeta med läsprojekt för barn i hela Mellanösternregionen. Vi samarbetar med organisationen Diakonia för stödet till Tamerinstitutet och de garanterar att stödet är effektivt och att projektet blir så bra som möjligt.

Tamerinstitutet gör ett bra och viktigt arbete i region som är svår att arbeta i. Deras arbete är känt över världen och 2009 tilldelades de Almapriset för sina insatser. Läs den fina motiveringen!

https://www.diakonia.se/vart-arbete/Har-finns-vi/MellanosternNordafrika/barnlitteratur/