Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sök ett stipendium!

Vi öppnar för ansökningar till Natur & Kulturs arbetsstipendium den 1 februari.

Ett mål med våra arbetsstipendier är att vårt samhälle ska blir mer faktabaserat och att den litterära nivån i svensk skönlitteratur och sakprosa ska vara hög. Stiftelsen verkar för tolerans, humanism och demokrati genom stöd, inspiration, bildning och utbildning.

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till inspiration och bildning.

Vårt ansökningssystem för arbetsstipendierna heter Apply och du kan ansöka mellan 1 februari och 1 maj varje år. Du skickar in en projektbeskrivning och tidplan som stipendiekommittén har som underlag när de beslutar om vilka som tilldelas stipendier. Mer information, antal tecken med mera finns i våra ansökningsformulär.

För ansökan av Cullbergstipendiet är sista ansökningsdag 1 februari.

Ansökningsperioden öppnar den 1 februari 2021.