Sök ett stipendium!

Ansökningstiden är slut för i år. Det är många som söker våra arbetsstipendier och därför behöver nomineringskommittéerna och jurygrupperna lång tid på sig att ta del av alla ansökningar. Besked lämnas i september. Den 1 februari är det dags för nästa ansökningsperiod.

Ett mål med våra arbetsstipendier är att vårt samhälle ska blir mer faktabaserat och att den litterära nivån i svensk skönlitteratur och sakprosa ska vara hög. Stiftelsen verkar för tolerans, humanism och demokrati genom stöd, inspiration, bildning och utbildning.

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till inspiration och bildning.

Vårt ansökningssystem för arbetsstipendierna heter Apply och du kan ansöka mellan 1 februari och 1 maj varje år. Du skickar in en projektbeskrivning och tidplan som stipendiekommittén har som underlag när de beslutar om vilka som tilldelas stipendier. Mer information, antal tecken med mera finns i våra ansökningsformulär.