Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sök ett stipendium!

Vi har tre olika stipendier som man kan ansöka om: Cullbergstipendiet, litterärt arbetsstipendium och populärvetenskapligt arbetsstipendium.

Ett mål med våra arbetsstipendier är att vårt samhälle ska blir mer faktabaserat och att den litterära nivån i svensk skönlitteratur och sakprosa ska vara hög. Stiftelsen verkar för tolerans, humanism och demokrati genom stöd, inspiration, bildning och utbildning.

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till inspiration och bildning.

Vårt ansökningssystem för arbetsstipendierna heter Apply och du kan ansöka mellan 1 februari och 1 maj varje år. Du skickar in en projektbeskrivning och tidplan som stipendiekommittén har som underlag när de beslutar om vilka som tilldelas stipendier. Mer information, antal tecken med mera finns i våra ansökningsformulär.

Här hittar du mer information om det litterära arbetsstipendiet och om det populärvetenskapliga

För ansökan av Cullbergstipendiet var sista ansökningsdag  den 1 februari.