Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sök ett stipendium!

Vi har tre olika stipendier som man kan ansöka om: Cullbergstipendiet,  populärvetenskapligt arbetsstipendium och litterärt arbetsstipendium. Inom ramen för det litterära stipendiet finns även arbetsstipendium för översättare.

Ett mål med våra arbetsstipendier är att vårt samhälle ska blir mer faktabaserat och att den litterära nivån i svensk skönlitteratur och sakprosa ska vara hög. Arbetsstipendiet till översättare ska ge berättelser till fler och bidra till ökad förståelse, berikande av språket och litteraturen. Stiftelsen verkar för tolerans, humanism och demokrati genom stöd, inspiration, bildning och utbildning.

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till att ge ordet till fler och verka för bildning.

Vårt ansökningssystem för arbetsstipendierna heter Apply och du kan ansöka mellan 1 februari och 1 maj varje år. Du skickar in en projektbeskrivning och tidplan som stipendiekommittén har som underlag när de beslutar om vilka som tilldelas stipendier. Mer information, antal tecken med mera finns i våra ansökningsformulär. Läs gärna igenom våra svar i FAQ nedan för att få handfasta tips om hur du blir tydlig i din ansökan. 

Nedan hittar du FAQ samt mer information om vårt litterära arbetsstipendium och det populärvetenskapliga.  

För ansökan av Cullbergstipendiet var sista ansökningsdag  den 1 februari.