Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sök ett stipendium!

Vi har tre olika stipendier som går att söka: populärvetenskapligt arbetsstipendium, litterärt arbetsstipendium samt Cullbergstipendiet. Inom ramen för det litterära stipendiet finns även arbetsstipendium för översättare.

Målen med våra arbetsstipendier är bidra med mer faktabaserad litteratur, samt att den litterära nivån i svensk skönlitteratur och sakprosa ska vara hög. Arbetsstipendiet till översättare ska ge berättelser till fler och bidra till ökad förståelse, berikande av språket och litteraturen. Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också delar ut priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet. 

Det litterära och det populärvetenskapliga stipendiet är på 100 000 kronor vardera.

Vårt ansökningssystem för arbetsstipendierna heter Apply och du kan ansöka mellan 1 februari och 1 maj varje år. Du skickar in en projektbeskrivning och tidplan som stipendiekommittén har som underlag när de beslutar om vilka som tilldelas stipendier. Mer information, antal tecken med mera finns i våra ansökningsformulär. Läs gärna igenom våra svar i FAQ nedan för att få handfasta tips om hur du blir tydlig i din ansökan. 

Nedan hittar du FAQ samt mer information om vårt litterära arbetsstipendium och det populärvetenskapliga.  

För ansökan av Cullbergstipendiet var sista ansökningsdag  den 1 februari.