Populärvetenskapliga arbetsstipendier

Syftet med de populärvetenskapliga arbetsstipendierna är att möjliggöra spridning av forskning till allmänheten.

Natur & Kultur vill öka allmänhetens tilltro till forskningen och ger därför ut fyra populärvetenskapliga arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor sedan 2016.

Projekten ska vända sig till allmänheten med syfte att förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning.  Stipendiaterna utses av en jury och tillkännages i mitten av september. En ansökan kan gälla till exempel en idé om en bok, en podcast, en föreläsningsserie eller något annat. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister eller författare.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Jury: 
Patrik Hadenius, språkvetare och journalist 
Anna Sjöström Douagi
, programchef på Nobel Center
Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet
Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelsen
Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur 
Per Almgren, vd för Natur & Kultur 
Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap Uppsala universitet  
Zoran Alagic, presschef på Lärarnas Riksförbund. 

Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj. Under ansökningsperioden finns det ett formulär för ansökan. Stipendierna tillkännages i september.

 

Stipendiater