Sök ett stipendium

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till inspiration och bildning.

Vårt ansökningssystem heter Apply och du skickar in en ansökan till arbetsstipendierna mellan 1 februari och 1 maj med projektbeskrivning och tidplan. Mer information finns i vårt ansökningsformulär när det är dags att ansöka.


Årets översättarstipendium delas ut i samarbete med Sveriges Författarförbund. Fram till 15 februari tas nomineringar emot på Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund