Sök ett stipendium

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till inspiration och bildning. Tre av våra stipendier går att söka.

Vårt ansökningssystem heter Apply och du skickar in en ansökan till arbetsstipendierna mellan 1 februari och 1 maj med projektbeskrivning och tidplan. Mer information finns i vårt system när det är dags att ansöka.

Cullbergstipendiet kan du söka fram till 1 februari och på Cullbergstipendiet.se finns mer information.