Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Linda Östergaard tilldelas priset Årets översättning

Linda Östergaard tilldelas Årets översättning med en text som utgör ett svenskt originalverk av yppersta märke. Prissumman för Årets översättning är 100 000 kr och Linda Östergaard tilldelas priset för översättningen av Ingeborg Bachmanns novellsamling Simultan från 1972 (ellerströms).

Juryn motivering Årets översättning:
Linda Östergaard tilldelas Årets översättning för en översättning som med hängivenhet, precision och självständighet av en stilistiskt prövande förlaga har skapat en text som utgör ett svenskt originalverk av yppersta märke. De fallgropar som för en översättare gömmer sig i Ingeborg Bachmanns Simultan har Linda Östergaard överbryggat genom noggrannhet, äkthet i uttrycket och trohet inte bara mot originalet utan också mot den konstnärliga helhet som är den text hon själv givit upphov till.

Linda Östergaard är en väl etablerad skönlitterär översättare från först och främst tyska, men även från danska. Hon är bosatt i Göteborg och har en gedigen akademisk utbildning har även undervisat i Litterär översättning på institutionen för Litterär gestaltning vid Akademin Valand.

Torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00, anordnar Internationell författarscen på Stadsbiblioteket i Malmö ett publikt program där priset och delas ut. Fyra frågor till Linda Östergaard

Vad betyder Ingeborg Bachmanns författarskap för dig?

Jag kanske inte ska säga att det betyder allt, för det vore ju orättvist mot livet, men sant är att jag aldrig hade blivit översättare om det inte vore för att jag en gång av en slump ställdes inför hennes roman Malina och greps av ett begär efter att försöka förstå något mer, och därför började översätta den.

Vad var den stora utmaningen med översättningen av Simultan?

Utmaningen var – och det är förstås inte unikt för Bachmanns litteratur, men kanske särskilt påtagligt här – att sörja för att språket känns naturligt, trovärdigt, okonstlat, och samtidigt vara extremt uppmärksam på och försöka bevara det nät av betydelser och tyngdpunkter som vävts in där på språkytan, i ordförrådet, rytmen, de olika novellernas sätt att låta de kvinnliga huvudpersonernas karaktärer och situationer färga av sig på den språkliga strukturen. Och se till att humorn följer med!

Varför är det viktigt att uppmärksamma översättare till det svenska språket?

För att läsarna ska förstå hur den svenska litteraturen och det svenska språket blir så mycket rikare när den inte måste begränsas till litteratur som författats på svenska från början. Ja, för att vi ska släppa in mer av världen i oss.

Vad betyder priset för dig?

Otroligt mycket. Det är det finaste man kan få som översättare, känner jag, eftersom de som delar ut det verkligen förstår vad litterär översättning handlar om. Och pengarna är förresten öronmärkta för min Bachmann-fortsättning. Kanske: en resa till Bachmanns Wien, till arkiven, en resa till Bachmanns Rom, läsa och skriva och översätta mer.