Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att söka stöd

Natur & Kultur ger stöd till organisationer som verkar för bildning, demokrati, forskning och forskningskommunikation.

Beslut om fördelning av bidrag och samarbeten bereds av en arbetsgrupp inom den ideella verksamheten, men fattas ytterst av Natur & Kulturs styrelse.

Den ideella verksamhetens projektledare tar emot ansökningar som sedan hanteras av arbetsgruppen. Beredningstiden kan vara så lång som sex månader. Vi tar emot ansökningar kontinuerligt under året.

Ta gärna kontakt med oss innan du skickar in din ansökan på stiftelse@nok.se.

Ansökan görs i Apply.

Vi ger inte stöd till:

  • privatpersoner, företag, myndigheter eller kommunal verksamhet
  • bokproduktioner (vi hänvisar till stipendier och/eller kontakt med Natur & Kulturs förlagsverksamhet)
  • kortare projekt så som event, mässor eller liknande

Arbetsgruppen för den ideella verksamheten:

Karin Tengby, projektledare
Lena Forssén, projektledare
Åsa Aura, assistent
Per Almgren, vd
Pernilla Bard, konsult