Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Två läkare årets Cullbergstipendiater

29 mars, 2021

Psykiatriska verksamheter i Storbritannien och USA kommer att besökas av två läkare som är årets mottagare av Cullbergstipendiet. De delar på 85 000 kronor i resestipendier från stiftelsen Natur & Kultur för att hämta hem kunskaper från psykiatrin utomlands så snart det blir möjligt igen, givet den pågående pandemin.

–Att använda digitala verktyg har uppenbara fördelar inte minst under en pandemi, men risken för ett överutnyttjande som påverkar den mentala hälsan finns. Årets ena stipendiat ska delta i ett projekt om dataspelande vid University of London som varit mycket framgångsrikt i att öka medvetenheten om spelberoende och förebygga det. Projektet är del av en stor multinationell studie, säger Johan Cullberg, professor i psykiatri, författare och initiativtagare till stipendiet.

–Patienter med psykisk sjukdom är ofta sjukare somatiskt än övriga befolkningen, de får ofta sämre vård och de missförstås inte sällan i sina vårdkontakter. Därför är det angeläget att den andra av årets stipendiater ska studera hur vården och utfallet för dessa patienter kan förbättras. Det ska ske genom att hon får följa arbetet på en klinisk enhet för psykosomatik och konsultationspsykiatri som har i uppdrag att ta itu med de psykiatriska frågeställningarna hos medicinska och kirurgiska slutenvårds- och öppenvårdspatienter vid ett framstående sjukhus som tillhör Columbia University i New York, fortsätter Johan Cullberg.

Årets stipendiater:
Ana Rita Vieira Monteiro, ST-läkare vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm, ska besöka Birkbeck, University of London, Storbritannien, för att delta i en forskningsgrupps arbete med projektet ”the Smart Gaming Campaign” som syftar till att främja oproblematiskt dataspelande hos ungdomar och vuxna.

Jennifer Sjödin, ST-läkare vid Norra Stockholms psykiatri,ska studera hur man vid Enheten för psykosomatik och konsultationspsykiatri på New York Presbyterian hospital vid Columbia University Irving Medical Center vårdar psykiatriska patienter med somatisk samsjuklighet eller som presenterar psykiska besvär som somatiska symtom.

–I slutet av 1960-talet fick jag ett stipendium för en månadslång vistelse vid Columbiauniversitets psykiatriska och psykoanalytiska kliniker för att studera intervjuteknik och psykosomatik. Den tiden fick en stor betydelse för mitt framtida arbete och det gladde mig att se att stipendiet från Natur & Kultur återigen gör det möjligt för en relativt ung läkare att ta del av kunskap om dessa frågor vid samma universitets kliniker, säger Johan Cullberg.

Cullbergstipendiet finansieras av stiftelsen Natur & Kultur och är uppkallat efter initiativtagaren Johan Cullberg. Det delas ut till psykiatrer eller läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST) för utlandsvistelser under två till fyra veckor i syfte att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri.

Johan Cullberg är professor i psykiatri och författare till flera banbrytande kursböcker, bland annat Dynamisk psykiatri och Kris och utveckling. Förra året utkom han med Att insjukna i psykos – förlopp, behandling, återhämtning (skriven med Maria Skott och Pontus Strålin). Johan Cullberg har även skrivit biografier över författare, senast Märta och Hjalmar Söderberg – en äktenskapskatastrof (med Björn Sahlin, 2014).


För mer information, kontakta gärna:

Annika Schildt, kommunikationsansvarig högskola, Natur & Kultur
Mobil: 070-555 61 91, e-post: annika.schildt@nok.se