Tekniska museet och Natur & Kultur Läromedel satsar på den matematiska trädgården

4 maj, 2017
Konceptbild från TEMA Landskapsarkitekter.

Tekniska museet har inlett ett samarbete med Natur & Kultur Läromedel för att ta fram pedagogiskt material och lärarstöd till den nya storsatsningen – den matematiska trädgården.

I helgen togs första spadtaget till byggnationen av Tekniska museets matematiska trädgård som kommer att öppna för allmänheten den 7 september. Målet är att inspirera alla barn och unga, men trädgården riktar sig specifikt till låg- och mellanstadieskolor som ska kunna besöka den som del av sin pedagogiska verksamhet. Natur & Kultur tar nu fram ett elev- och lärarstöd som kan användas före, under och efter besöket.

– Vi är jätteglada att kunna samarbeta med Natur & Kultur i detta projekt. De har ett fantastiskt renommé inom matematik och gör det möjligt för besökare att fördjupa sina kunskaper i trädgården, säger Lars Paulsson, projektledare på Tekniska museet

– Den matematiska trädgården är ett viktigt initiativ av Tekniska museet. Deras förmåga att nå ut med kunskap på ett inspirerande och intresseväckande sätt är självklart något som vi vill bidra till med vår pedagogiska expertis, menar Helena Holmström, förlagschef på Natur & Kultur Läromedel.

Om den matematiska trädgården: Utanför Tekniska museets entré byggs nu en 2 000 kvadratmeter stor trädgård. Temat är den matematik som finns i naturen och konsten i form av mönster, symmetri, gyllene proportioner, talserier och fraktaler. Här finns bl.a. en rutschkana i form av en nautilussnäcka, ett staket inspirerat av den von Kockska fraktalen, en hopphage med Fibonaccis talserie och en sköldpadda med en magisk kvadrat nedlagd i skalet. Här finns också xylofoner och en dansmatta som illustrerar de matematiska sambanden som finns mellan toner. I planteringslådorna växer solrosor och prästkragar där gyllene snittets proportioner återkommer i varje blomma och pergolans tak får formen av ett grenverk som följer Fibonaccis talserie. Genom hela trädgården löper gyllene snittets spiralform, och matematiska mönster syns överallt. Den matematiska trädgården öppnar den 7 september.

Event: Tekniska museet och Natur & Kultur kommer att hålla ett gemensamt matematikevent den 20 september för att fira den matematiska trädgården. Eventet är kostnadsfritt och riktar sig till pedagoger. Mer information kommer i Tekniska museets och Natur & Kulturs kanaler inom kort.

För mer information, vänligen kontakta: Ann Förberg, marknadschef Natur & Kultur Läromedel, +46 70 779 90 97, ann.forberg@nok.se

Calle Ros-Pehrson, pressansvarig/kommunikatör Tekniska museet, +46 73 957 72 89, calle.ros-pehrson@tekniskamuseet.se

Om Natur & Kultur. Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Natur & Kultur Läromedel erbjuder kvalitetssäkrade läromedel för förskolan, grundskolan, gymnasiet, vux och sfi.

Om Tekniska Museet. Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 300 178 besökare 2016.