Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stor satsning på bättre forskartext

12 april, 2021

Forskare vid samtliga svenska lärosäten kommer under 2021 att erbjudas gratis workshops i kreativt skrivande med författaren Magnus Linton, i en satsning av Natur & Kultur i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Syftet är att minska klyftan mellan forskning och offentlighet, göra aktuell vetenskap mer tillgänglig för en bred allmänhet och höja det kreativa skrivandets status i svensk forskarprosa.

– Det är fantastiskt, säger Magnus Linton. Intresset för non-fiction är enormt, samtidigt som många forskare under flera decennier rört sig allt längre bort från de breda diskussionerna om samtidens och framtidens stora konflikter och utmaningar. Det är en demokratigärning att Natur & Kultur på detta sätt vill bidra till vetenskapens bredare återkomst i essäistik, samhällsdebatt och sakprosa.

Magnus Linton ska med föreläsningar, interaktiva workshops och en särskild skrivarskola för forskare främja en långsiktig utveckling av svenska forskares skriftliga berättarkompetens. Under 2020 drevs ett liknande projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond som nära 800 forskare fick del av, och att Natur & Kultur nu tar över finansieringen med sikte på en fortsättning till åtminstone 2023 betyder att över tusen forskare kommer att ges möjlighet till skrivutveckling i små eller stora doser.

– Stiftelsen Natur & Kultur arbetar för att stärka en demokratisk samhällsutveckling, i den uppgiften har tillgängliggörandet av forskningsresultat till en bred allmänhet på svenska språket en naturlig plats. Vi vill därför stimulera forskare att vid sidan av sitt akademiska uppdrag också bidra i offentligheten med texter och böcker inom viktiga samhällsfrågor. Magnus Lintons viktiga arbete på svenska lärosäten kommer att bidra till att stärka forskares populärvetenskapliga skrivande, säger Per Almgren, vd Natur & Kultur.

Mer om projektet Text och stil


För mer information, kontakta gärna:
Per Almgren, vd Natur & Kultur, per.almgren@nok.se, 070–650 92 33.
Lena Forssén
, förläggare och affärsutvecklare Natur & Kultur, lena.forssen@nok.se, 070-664 15 50.
Magnus Linton
, författare och redaktör Institutet för framtidsstudier, magnus.linton@iffs.se, 070-734 73 66