Stor bredd på Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier

31 augusti, 2017
Per Snaprud, Karin Gyllenklev, Per Jensen och Camilla Andersson tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium 2017

Har grisar och andra djur vi äter ett känsloliv? Hur påverkas vår hälsa av klimatförändringar? Vad betyder modern hjärnforskning för vår syn på medvetandet? Vad händer nattetid på forskningsanläggningar och vad leder forskningen till? Det är i stora drag vad som ska förmedlas genom årets populärvetenskapliga arbetsstipendier från Natur & Kultur. Arbetsstipendierna är på 100 000 kr var.

– Det ska bli väldigt spännande att följa årets fyra stipendiater och ta del av resultaten från deras projekt. De visar en kul bredd som kommer att öka allmänhetens intresse för forskning, säger Kjell Blückert, styrelseledamot och medlem i Natur & Kulturs populärvetenskapliga jury.


Årets stipendiater:

Camilla Andersson är frilansjournalist, projektledare vid Medicinsk Teknik Forskning & Utveckling och knuten till Enheten för Epidemiologi & Global hälsa i Umeå. Hon vill skriva en bok om det rådande forskningsläget inom klimatförändringar och hälsa. Boken ska berätta exempel utifrån individer i olika miljöer vars hälsa riskerar påverkas av klimatförändringar och skildra nödvändiga strategier för att hantera hälsoutmaningarna. Den skrivs i samarbete med Maria Nilsson, Epidemiologi & Global Hälsa, och Åsa Holmner, MT-FoU.


Karin Gyllenklev är vetenskapsjournalist och programledare. Hon vill göra en Youtube-serie där hon sover över på forskningsanläggningar. Hennes förhoppning är att nå ut till ungdomar och unga vuxna som annars inte nås av vetenskapsrapportering. Karin Gyllenklev kommer att intervjua forskare som förklarar vad de har upptäckt eller hoppas på att finna svar på.

Per Jensen är professor i etologi och författare till ett flertal böcker om djurs och speciellt hundars beteende. Han vill göra en bok, en blogg och en podcast som presenterar den omfattande, men för många okända, forskningen kring de matproducerande djurens känsloliv och kognitiva förmågor. Kan djuren vi äter känna lycka, empati och kanske till och med kärlek?

Per Snaprud är vetenskapsjournalist med en bakgrund som hjärnforskare. Han vill skriva en bok om modern hjärnforskning ur olika perspektiv och vad forskningen betyder för vår syn på medvetandet. Tanken är att boken ska bestå av tre delar som steg för steg vidgar perspektivet: hjärnan, kroppen och världen


Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier kan sökas av forskare, journalister och författare. Syftet är att möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Nästa omgång av Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier går att söka på nok.se mellan den 1 februari och 1 maj 2018.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier är en del av stiftelsens stöd till olika verksamheter som ligger i linje med stiftelsens uppdrag att främja humanism och demokrati. Arbetsstipendier finns även för litterära projekt och för psykiatriker finns det resestipendier. Priser delas ut till viktiga kulturpersoner, debattboksförfattare, skickliga översättare, till forskare och pedagoger som främjar kunskap om läs- och skrivinlärning samt till forskare och journalister som gjort viktiga populärvetenskapliga insatser.


För mer information och kontaktuppgifter till stipendiaterna:


Karin Tengby, projektledare stiftelsen Natur & Kultur
karin.tengby@nok.se, 08-452 86 30

Camilla Andersson
camilla.andersson@reportage.se, 070-598 70 04

Karin Gyllenklev
karin.gyllenklev@gmail.com

Per Jensen
per.jensen@liu.se, 073-656 93 23

Per Snaprud
per.snaprud@fof.se, 070-269 97 07