Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Starkt resultat för Natur & Kulturs förlagsverksamhet

22 februari, 2021

Rörelseresultatet före resultatandelar för Natur & Kulturs förlagsverksamhet blev 50 miljoner kronor under 2020, en ökning med 34 miljoner kronor jämfört med 2019. Samtliga förlagsdelar inom Natur & Kultur stärkte sitt resultat under året som gick.

– Det omtumlande året 2020 blev framgångsrikt för Natur & Kultur. Vår utgivning har utvecklats mycket positivt, inte minst de digitala läromedlen, vilket delvis kan kopplas till pandemin, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Omsättningen för Natur & Kulturs förlagsverksamhet blev 372 miljoner kronor under 2020, en ökning med 29 miljoner kronor jämfört med 2019. Rörelseresultatet blev 50 miljoner kronor före resultatandelar till personalen på dryga sex miljoner kronor.

Under året integrerades dotterbolaget Digilär, som arbetar med digitala läromedel, samt Weyler & Atlantis i Natur & Kulturs förlagsverksamhet, vilket bidrog till den ökade omsättningen och resultatutvecklingen. Avgörande för den starka resultatutvecklingen har också varit större marknadsandelar för förlagets läromedel samt lägre kostnader på grund av effektiviseringar i verksamheten och påverkan av pandemin.

– Vi är stolta över att vi även under ett så utmanande år lyckas skapa ett så bra överskott i förlagsverksamheten. Överskottet möjliggör vidare digitala satsningar och fortsatt utveckling av den ideella verksamheten för inspiration till bildning och utbildning, säger Per Almgren.

Stiftelsens ideella verksamhet har under 2020 fortsatt att växa med nya priser, stipendier och bidrag. Över den kommande treårsperioden är avsikten att öka avsättningen till denna verksamhet från dryga 10 miljoner kronor per år till dryga 20 miljoner kronor.

Övrig bokslutsinformation presenteras när årsredovisningen är färdig.


För mer information, kontakta gärna:

Per Almgren
, vd Natur & Kultur
per.almgren@nok.se, 070-650 92 33

Ulla Vedin
, ekonomidirektör Natur & Kultur
ulla.vedin@nok.se, 070-999 92 79