Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

​Sex läkare årets Cullbergstipendiater

16 mars, 2018
Johan Cullberg och årets stipendiater: Gustav Wingquist, Anna Serafin, Fredrik Wikström, Lena Nylander, Carlos J Gutierrez och Maria La Greca.

Psykiatriska verksamheter i Norge, Senegal, Argentina, Brasilien och Uruguay kommer att besökas av sex läkare som är årets mottagare av Natur & Kulturs Cullbergstipendium. Stipendiet delas ut för tionde året och stipendiaterna delar på 130 000 kronor.

– Den kulturella kontexten i det psykiatriska arbetet spelar en viktig roll. I exempelvis Argentina finns betydande klasskillnader med ett privat psykoanalytiskt utbud för dem som kan betala och en stor, offentligt finansierad psykiatri för mindre bemedlade. Det ska bli intressant att se hur klassaspekten kan komma att påverka kvaliteten på utbudet, på gott och på ont, säger Johan Cullberg, professor i psykiatri, författare och initiativtagare till stipendiet. 

Årets stipendiater:
Carlos J Gutiérrez, psykiater på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, ska vid det psykiatriska sjukhuset Centre de Santé Mentale Dalal Xel i Fatick, Senegal, studera den kliniska vardagen, strategier och metoder i den kulturella kontext som råder där.

Gustav Wingquist och Fredrik Wikström, båda ST-läkare vid Psykiatri Sydväst i Stockholm, ska vid den affektiva kliniken vid Instituto de Psiquiatria, Universidade de Sao Paolo, Brasilien, studera hur man tillämpar kunskaper kring affektiva sjukdomar i Brasilien.

Maria la Greca och Lena Nylander, båda överläkare inom vuxenpsykiatrin i Lund, ska resa till Buenos Aires, Argentina, och Montevideo, Uruguay. De ska där besöka såväl vuxenpsykiatriska som barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter, universitet samt en anhörigförening, för ömsesidigt kunskapsutbyte.

Anna Serafin, överläkare vid psykiatriska mottagningen för unga vuxna, Universitetssjukhuset i Örebro, ska besöka Stavanger Universitetssykehus, Norge, för att studera hur man arbetar med TIPS-modellen för tidig intervention vid psykos hos unga vuxna.


– Studieresan till Stavanger hoppas jag kan bli en stimulans att skapa särskilda mottagningar i Sverige för dem som för första gången insjuknar i psykos. Där har vi mycket att lära, säger Johan Cullberg.

Cullbergstipendiet finansieras av stiftelsen Natur & Kultur och är uppkallat efter initiativtagaren Johan Cullberg. Det delas ut till psykiatrer eller läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST) med syfte att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri.

Johan Cullberg är professor i psykiatri och författare till flera banbrytande kursböcker, bland annat Dynamisk psykiatri och Kris och utveckling. Han har även skrivit biografier över författare, senast Märta och Hjalmar Söderberg – en äktenskapskatastrof (med Björn Sahlin, 2014).


För mer information, kontakta gärna:

Annika Schildt, kommunikationsansvarig högskola, Natur & Kultur
Mobil: 070-555 61 91, e-post: annika.schildt@nok.se