Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Samarbete som ska motverka falska nyheter

11 maj, 2021

Dagens samhällsdebatt visar behovet av tillgänglig forskningsbaserad kunskap. För att vässa forskares verktyg och höja vetenskapssamhällets röst inleder Natur & Kultur ett samarbete med tidskriften Forskning & Framsteg.

Stiftelsen Natur & Kultur är idéburen och har som mål att verka för bildning och demokrati. En viktig del i arbetet är att bidra till att sprida forskning till en bred allmänhet. Nu inleder man ett långsiktigt samarbete med tidskriften Forskning & Framsteg

–Utmaningen med falska nyheter gör att forskarna själva i högre grad behöver höras och synas mer. Genom att satsa på att göra forskarnas röster mer tillgängliga vill vi fördjupa samhällsdebatten och därmed stärka demokratin, säger Per Almgren, vd stiftelsen Natur & Kultur.

Natur & Kultur ska finansiera två forskningsredaktörer på Forskning & Framsteg, en inom naturvetenskap och en inom samhällsvetenskap och humaniora. Redaktörerna ska söka upp forskare vid svenska lärosäten som har viktiga perspektiv att tillföra samhällsdebatten och bistå med rådgivning och utbildning i populärvetenskapligt skrivande. Allt med syftet att göra viktiga insikter tillgängliga för en större publik.

–I en levande demokrati bör vetenskapssamhällets röst vara en självklar del av det offentliga samtalet. Med den här satsningen hoppas vi kunna bidra till det, både med fördjupande längre texter och snabbare kommentarer till aktuella skeenden. Genom samarbetet med Natur & Kultur vill vi stärka forskarnas egna röster, säger Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning & Framsteg.

Forskning & Framsteg ger ut 10 tryckta nummer om året och publicerar dagligen artiklar på fof.se. Samarbetet sträcker sig över tre år.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Almgren, vd stiftelsen Natur & Kultur
per.almgren@nok.se, 070-650 9233

Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg
jonas.mattsson@fof.se, 070-691 67 46


Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse vars mål är att inspirera till bildning och utbildning och därigenom verka för tolerans, humanism och en fördjupad demokrati. Övriga satsningar för att sprida forskning till en bredare allmänhet är att årligen dela ut ett populärvetenskapligt pris, ge sex stora stipendier till författarskap inom populärvetenskap samt ge forskare skrivarkurser genom Magnus Linton och Institutet för framtidsstudier. Natur & Kultur har även en betydande utgivning av populärvetenskapliga böcker.