Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Översättare premieras med stort pris och ett nytt stipendium

6 september, 2019
Linda Östergaard och Jens Hjälte

Linda Östergaard tilldelas priset Årets översättning för novellsamlingen Simultan av Ingeborg Bachmann där hon har skapat en text som utgör ett svenskt originalverk av yppersta märke. Årets översättarstipendium, som delas ut för första gången, går till Jens Hjälte som i sin skönlitterära översättardebut har hittat ett eget språkligt spår.

Prissumman för Årets översättning är 100 000 kr och Linda Östergaard tilldelas priset för översättningen av Ingeborg Bachmanns novellsamling Simultan från 1972 (ellerströms).

Juryn motivering Årets översättning: 
Linda Östergaard tilldelas Årets översättning för en översättning som med hängivenhet, precision och självständighet av en stilistiskt prövande förlaga har skapat en text som utgör ett svenskt originalverk av yppersta märke. De fallgropar som för en översättare gömmer sig i Ingeborg Bachmanns Simultan har Linda Östergaard överbryggat genom noggrannhet, äkthet i uttrycket och trohet inte bara mot originalet utan också mot den konstnärliga helhet som är den text hon själv givit upphov till.

Linda Östergaard är en väl etablerad skönlitterär översättare från först och främst tyska, men även från danska. Hon är bosatt i Göteborg och har en gedigen akademisk utbildning och har även undervisat i Litterär översättning på institutionen för Litterär gestaltning vid Akademin Valand. 

Årets översättarstipendium på 50 000 kr tilldelas Jens Hjälte. Stipendiet delas ut för första gången och ska uppmuntra en nyetablerad översättare under 40 år, med inte fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Jens Hjälte fyller 30 år senare i höst och är en nyetablerad skönlitterär översättare från norska och engelska.

Juryn motivering Årets översättarstipendium:
Jens Hjälte har i sin översättardebut tagit sig an Jan Kjærstads Slekters gang, 700 sidor släktsaga, apokalyptisk undergångsvision och historieskrivning, full av dolda allusioner, hårda fakta och ren fiktion. Hjälte har hittat ett eget språkligt spår och kommer aldrig så nära originalet att norskan lyser igenom, utan väljer med stor precision de rätta orden och har lika stor omsorg om de små detaljerna som om de stora stildragen.

Sveriges Författarförbund och stiftelsen Natur & Kultur ger tillsammans ut priset Årets översättning och Årets översättarstipendium med syfte att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Deltagarna i juryn och anlitade lektörer läser både de svenska översättningarna och originalverken. Priskommittén består av Thomas Andersson, Jan Stolpe, Ingrid Elam, Manni Kössler och Nils Håkanson.

Torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00, anordnar Internationell författarscen på Stadsbiblioteket i Malmö ett publikt program där priset och stipendiet delas ut.


För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Karin Tengby, stiftelsen Natur & Kultur
Telefon: 073- 040 4801

Ludvig Berggren Sveriges Författarförbund
Telefon: 070-697 97 17

Linda Östergaard, pristagare Årets översättning
Telefon: 0705-47 35 32

Jens Hjälte, Årets översättarstipendiat
Telefon: 073-909 50 73