Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nytt samarbete ska ge läslust i socialt utsatta områden

27 maj, 2021

Läsning och litteratur berikar liv och bygger samhällen. Att ge alla ungdomar förmåga och intresse för att läsa är en demokratifråga. Nu inleder Natur & Kultur ett samarbete med En bok för alla för att erbjuda böcker till högstadieskolor i områden med stora socioekonomiska utmaningar.

Litteratur kan berika livet med olika perspektiv och upplevelser, stärka förmågan till empati och ge kraft och kunskap att uttrycka sig. Många barn förlorar intresset för läsning innan de gått ut högstadiet och behöver extra stimulans för att behålla lusten att läsa. 

– Ordens makt är stor. Ett demokratiskt samhälle förutsätter medborgare som kan läsa, ta till sig information och genom berättelser förstå andra perspektiv än sitt eget. När förmågan och intresset för läsning inte vårdas skapas utanförskap. Natur & Kultur känner ett ansvar för att bidra till att läsningen inkluderar, inte exkluderar. Genom att ge ordet till fler bygger vi samhället starkt, säger Per Almgren, vd för stiftelsen Natur & Kultur.

Natur & Kultur inleder därför ett samarbete med En bok för alla för att erbjuda gratis böcker till ungdomar i högstadiet. Projektets utgångspunkt är Skolverkets kompetensutvecklingssatsning Läslyftet, som syftar till att ge personal i skola och förskola vetenskapligt väl underbyggda teorier och metoder för att utveckla och förbättra undervisningen och förbättra elevers språk-, läs- och skrivförmågor och barns språkutveckling.

Samarbetet kommer att erbjuda klassuppsättningar av böcker utvalda för att Läslyftets material på ett enkelt sätt ska kunna omsättas i praktiken i klassrummet. Satsningen riktar sig till högstadieskolor och urvalet av skolor kommer att göras i samarbete med Skolverket. Det kommer också att vara möjligt att ladda ner böckerna som ljudbok för att alla ska kunna delta i samtalet.

– Böckerna i sig blir dock främst en gåva direkt till eleverna. En gåva man får ta med sig hem, som kan följa med genom livet och förhoppningsvis väcka insikten om att det kan rymmas en hel värld mellan ett par till synes vanliga pärmar, säger Eja Embretsson, vd och förlagschef En bok för alla.

Böckerna kommer att ges ut under höstterminen 2021 och mer information om projektet finns på enbokforalla.se. 


För mer information:

Per Almgren, vd Natur & Kultur
per.almgren@nok.se, 070-650 92 33

Eja Embretsson, förlagschef och vd, En bok för alla
eja.embretsson@enbokforalla.se, 010-333 05 89


En bok för alla är ett ideellt bokförlag som startades 1976 och ger ut kvalitetslitteratur till lågt pris. En bok för alla driver även läsfrämjande verksamhet i samarbete med folkbildningen, fackliga organisationer samt med skolor och bibliotek.