Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nyhet! Punkt Svenska 1-3

15 juni, 2020
Nyhet i svenska för gymnasiet! Punkt Svenska 1-3 och Punkt Litteraturhistoria.

Punkt ⚫ 

Nu lanserar vi Punkt – ett helt nytt läromedel i svenska för gymnasiet!

Punkt⚫

⚫ konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3

⚫ kombinerar kunskaper och förmågor hela tiden med svenskämnets innehåll i fokus

⚫ innehåller exempeltexter som modellerar hur eleven kan uttrycka sina kunskaper och visar hur både innehåll och språk utvecklas mellan kurserna

⚫ låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna

”Vårt mål är att underlätta för läraren att genomföra en undervisning som innebär progression i elevernas kunskapsutveckling”

Elin Helldén och Linnea Svärd är båda gymnasielärare i svenska och författare till nya Punkt Svenska  1-3.

Varför ska man välja Punkt?

– Vårt mål är att underlätta för läraren att genomföra en undervisning som innebär progression i elevernas kunskapsutveckling. Men inte bara det. Vår ambition är också att böckernas innehåll ska vara fördjupat och dessutom tydligt och möjligt att relatera till. Ett sätt att nå dit är att vi använder oss av elevtexter för att exemplifiera. Till exempel visar vi hur en utredande text steg för steg konstrueras när det gäller innehåll, struktur och språk/stil. Självklart finns också sådant som övningar, aktiviteter, slutuppgifter och en utförlig ordlista i böckerna. Vi hoppas helt enkelt att både lärare och elever ska få mer inspirerande och utvecklande lektioner i svenskämnet!, säger Elin Helldén och Linnea Svärd. 

Författare till Punkt Litteraturhistoria är Cecilia Düringer, gymnasielärare i svenska och historia samt programledare för podden P3 Historia.

Punkt Svenska 1 kommer i augusti! 

Punkt Svenska 1 består av sex kapitel: Läsning, Argumentera, Språkriktighet, Retorik, Utreda och Språksociologi.

Punkt Svenska 2 utkommer våren 2021.
Punkt Svenska 3 utkommer våren 2022.

Förhandsboka ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av Punkt Svenska 1.

Läs mer om Punkt på nok.se/punkt eller hör av dig till projektledarna Deborah Asarnoj och Martina Mellin