Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nya SOL NOVA Historia: "Vi har jobbat med att få in genus i både text och bild"

21 september, 2020
Nya serien SOL NOVA har årskursböcker i respektive SO-ämne och följer de reviderade kursplanerna för 2021.

Nya SOL NOVA Historia 7 skiljer sig från tidigare läromedel. Här tar kvinnorna lika stor plats som männen.
Vi berättar det kursplanen säger att vi ska berätta och samtidigt synliggör vi flera olika perspektiv, säger projektledaren Linnea Malm Bryner och författaren Jakob Harknäs.

Målet har varit att ta fram ett läromedel som följer de långa utvecklingslinjerna i historien, som makt, migration och levnadsvillkor. Eleverna får kunskaper om viktiga historiska händelser och personer samt många möjligheter att arbeta med dessa utifrån historiska källor och historiebruk.

– SOL NOVA Historia följer den nya kursplanen som börjar gälla 2021. Med det sagt har det varit viktigt för oss att lyfta både mäns och kvinnors perspektiv, i alltifrån text och bildval till illustrationer och layout. Allt har satts under lupp, säger Jakob Harknäs.

Linnea Malm Bryner utvecklar:

– Flera gånger under arbetet med SOL NOVA Historia, när vi själva tyckt att vi haft en bra representation av kvinnor, har vi satt oss ner och räknat, kapitel för kapitel. För att sedan upptäcka att det inte alls varit så …

Att det forskas mycket kring genus i dag är båda överens om. Utmaningen ligger i att få detta att reflekteras i läromedlen.

– Vi har jobbat med att få in genus och skapa en bättre balans. Det är inte alldeles lätt utifrån vad kursplanen säger att vi ska berätta. Ämnen som till exempel upptäcktsresanden under slutet av 1400-talet och koloniala erövrare domineras av män. Då får man hitta andra ingångar för att lyfta fram kvinnorna, säger Jakob Harknäs.

I stället har de lyft frågor som rör relationer mellan könen. Som att de spanska erövrarna ofta gifte sig med kvinnor från de högre samhällsklasserna i de amerikanska ursprungsbefolkningarna. Det finns en diskussion bland historiker hur frivilliga dessa giftermål var, liksom vilka konsekvenser det fick för samhällsutvecklingen när barnen i dessa äktenskap i framtiden kom att tillhöra samhällets elit.
Men de värjer sig mot etiketten politisk korrekt.

– Skolan ska arbeta för jämställdhet och tolerans. Hur jämställt är det att bara läsa om män? säger Jakob Harknäs.

– Sedan handlar det förstås inte bara om genus. Vi har haft samma tänk med andra typer av representation, som minoriteter, säger Linnea Malm Bryner.

SOL NOVA är en uppdatering av populära serien och 50-årsjubilaren SOL. SOL NOVA är ett heltäckande basläromedel med årskursböcker för åk 7-9 som bygger vidare på sin föregångares framgångsfaktorer:

– Bildningsidealet och ett levande språk har vi behållit från SOL, säger Linnea Malm Bryner och Jakob Harknäs.

Har du frågor om SOL NOVA Historia eller vill komma i kontakt med Linnea Malm Bryner och Jakob Harknäs? 

Hör av dig till Nneka Magnusson Amu, marknadskommunikatör, Läromedel: nnma@nok.se / 076-772 62 02