Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ny och delad ledning inom Natur & Kulturs allmänlitterära förlagsdel

3 februari, 2020

​Natur & Kultur har beslutat om en ny och delad ledning för den allmänlitterära förlagsdelen. En ny roll som Publicistisk chef kommer att inrättas och verka parallellt med en Förlagschef. Den Publicistiska chefen kommer att ansvara för utgivning och strategiska frågor rörande redaktionellt arbete, marknadsföring och försäljning. Förlagschefen ansvarar huvudsakligen för ekonomi, administration och personal. Både Publicistisk chef och Förlagschef kommer att rapportera till vd samt ingå i ledningsgruppen.

Ny Publicistisk chef kommer att bli Richard Herold. Ny tf. Förlagschef blir Annika Welinder. Annika är för närvarande senior controller inom Natur & Kultur och har varit i verksamheten i 6 år, och har mycket goda kunskaper om den allmänlitterära verksamheten. Båda tillträder sina tjänster den 2 mars. 

– Vi tror att denna uppdelning skapar både större tydlighet och större publicistisk kraft för den allmänlitterära verksamheten. Både Annika och Richard har bakgrund och profiler som gör dem mycket lämpade för sina respektive roller, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

– Jag gläder mig mycket åt att åter kunna fokusera fullt ut på det publicistiska, förlaget har vuxit kraftigt under de senaste fem åren, med denna tudelning av ledningen skapas möjlighet för ett än större fokus och nya satsningar, säger Richard Herold, kommande Publicistisk chef för den allmänlitterära förlagsdelen.

– Jag har under lång tid jobbat med den Allmänlitterära verksamheten, och det ska bli spännande att nu bli än mer delaktig i verksamheten och hur den ska utvecklas, säger Annika Welinder, kommande tf. Förlagschef för den allmänlitterära förlagsdelen.


För mer information vänligen kontakta,

Per Almgren, vd, Natur & Kultur 
telefon: 070 650 92 33

Richard Herold, kommande Publicistisk chef allmänlitteratur, Natur & Kultur
​telefon: 070 230 70 82

Annika Welinder, kommande Förlagschef allmänlitteratur, Natur & Kultur
​telefon 076 546 86 22