Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ny bok om klimatetik: Vem ska skydda människan från sig själv?

21 september, 2021

Sommaren 2021 blev dagarna då de sista tvivlen om klimatkrisens existentiella allvar undanröjdes även i världens rikare delar. Värmeböljan i Nordamerika dödade över 500 människor, översvämningarna i Tyskland 200 – och i augusti bekräftade IPCC:s nya rapport det redan kända: klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden.

I antologin Klimat och moral skriver författaren Magnus Linton, bokens redaktör, och åtta forskare – de flesta filosofer vid Institutet för framtidsstudiers program Klimatetik och framtida generationer – om krisens moraliska dilemman, historiska möjligheter, psykologiska barriärer, ofrånkomliga ansvar och kognitiva felslut.

–Jag bad forskarna, några av professorerna är pionjärer inom klimatetiken, att skriva var sin essä om ett ämne de finner outvecklat i klimatdebatten. Det blev en rad för mig rätt oväntade slutsatser om bland annat långsamt våld, klimaträttvisans ansvarslogik, reproduktionens dilemman, artchauvinism, tidssorteringens moraliska relevans, ekologisk leninism och inte minst behovet av politiskt potenta system som skyddar oss från oss själva.

Människans moraliska skuld för utebliven handling växer. Men vem bär egentligen ansvar för klimatkrisens uppkomst och lösning? Är individuellt försumbara handlingar kollektivt meningsfulla? Räcker tiden till för demokrati? Bör du låta bli att skaffa barn? Vad är framtiden?

–Alla människor anser sig ha en moral, men när vi ombeds sätta fingret på utgångspunkten, själva grunden, för den egna etikens uppbyggnad blir det ofta svårt. Särskilt i klimatfrågan, säger Magnus Linton.

I boken medverkar; Karim Jebari, filosof och AI-forskare; Jenny Andersson, idéhistoriker verksam vid Sciences Po i Paris och Uppsala universitet; John Broome, världsledande klimatetiker knuten till FN:s klimatpanel; Julia Mosquera, filosof med fokus på vårt ansvar för framtida generationer; Folke Tersman, filosof och stf. VD för Institutet för framtidsstudier; Magnus Linton, författare och redaktör.

Hör gärna av dig till kommunikationsansvarig Sofia Thermaenius för intervjuförfrågningar via sofia.thermaenius@nok.se.