Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium tilldelas forskaren Thomas Nygren

1 december, 2017
Foto: Kenneth Nyblom

Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium på 100 000 kronor tilldelas i år docenten och forskaren Thomas Nygren. Han är författare till en kommande bok om källkritik och kritiskt tänkande i undervisningen. Boken ska hjälpa lärare att stimulera elevers kritiska tänkande och förmåga till källkritik.

I vår digitala, globala värld där all information finns tillgänglig för alla att bruka och missbruka framstår kritiskt tänkande och källkritiska förmågor som viktigare än någonsin.

  • I dagens medielandskap får unga människor information om aktuella händelser genom internetsajter och sociala medier snarare än genom traditionella medier. Samtidigt använder destruktiva rörelser dessa nya medier för att sprida rädsla och fördomar via ”fake news” – fejkade nyheter. Därför är vi väldigt glada över att kunna ge årets kursboksstipendium till Thomas Nygren som genom sin forskning aktivt arbetar mot dessa tendenser, säger Niklas Gårdfeldt Leavy, utgivningschef för pedagogisk litteratur på Natur & Kultur Akademisk.

Nygrens bok ger stöd till lärare i deras viktiga arbete att främja elevers kritiska bearbetning av information. Det är viktigt att ha medborgare som driver och utvecklar samhället i en vetenskapligt grundad riktning där rykten och propaganda inte förväxlas med kunskap.

Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor i didaktik vid Uppsala universitet. I sin forskning intresserar han sig för kritiskt tänkande, digitala effekter på undervisning och mänskliga rättigheter. Han leder i dag studien Nyhetsvärderaren där han tillsammans med 6 000 ungdomar granskar trovärdigheten i deras digitala nyhetsflöden.

Juryn för det akademiska kursboksstipendiet består av representanter från Natur & Kultur Akademisk.

Mer information
För mer information, vänligen kontakta Elin Rydner, marknadskoordinator Natur & Kultur Akademisk, elin.rydner@nok.se, 076–540 55 13.

Läs mer om Natur & Kulturs priser, stipendier och stöd.