Det går för närvarande inte att handla produkter pga. ett planerat driftunderhåll. Vi öppnar e-handeln så fort underhållet är klart och tackar för ditt tålamod!
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur storsatsar på litteraturhistorien

15 april, 2021

Nu ger Natur & Kultur ut två nya, gedigna standardverk för en ny generation av lärare, studenter och elever med syfte att bredda och fördjupa kunskapen om världens litteraturhistoria.

Natur & Kulturs litteraturhistoria är det första, omfattande standardverket i sitt slag på 30 år, skriven av några av Sveriges främsta ämnesexperter. På tusen sidor berättas världens litteraturhistoria utifrån den senaste forskningen, från de första skriftsystemen till den senaste medieutvecklingen. Huvudredaktörer är Carin Franzén och Håkan Möller, professorer i litteraturvetenskap vid Stockholms respektive Göteborgs universitet.

– Ständigt ser vi litteraturen och dess roll debatteras i media – tunga, centrala frågor om vad som är litteratur, vilka den tillhör, hur den konsumeras och belönas. I det läget är det angeläget för Sverige att samtalet utgår från den senaste historiska forskningen. Med det här verket vill vi bidra till ett sådant samtal, säger förläggare Anders Bergman.

Punkt Litteraturhistoria
är ett nytt, medryckande läromedel för gymnasiet. Här förklarar Cecilia Düringer, gymnasielärare i svenska och historia samt programledare för P3 Historia, hur samhälle och litteratur speglar varandra och låter läsaren förstå vad som gör litteraturen allmängiltig och odödlig.

– Att läsa litteraturhistoria är att få möjligheten att knyta an till våra eviga idéer, lära känna människor från det förflutna och växa i både bildning och tanke. Litteraturhistorien är en självklar del av svenskämnet och att få tillgång till vår litteraturskatt och se hur de långa linjerna i vår historia vävs samman i det litterära berättandet är en rättighet för varje gymnasieelev, säger Cecilia Düringer.

Mer information och kontakt:

För mer information om Natur & Kulturs litteraturhistoria kontakta gärna: Linn Bäckström, PR-ansvarig Populärvetenskap, linn.backstrom@nok.se eller
076-546 50 02. Boken utkommer 6 maj.

För mer information om Punkt Litteraturhistoria kontakta gärna: Sophie From, Marknadskommunikatör Läromedel, sophie.from@nok.se eller 
076-546 86 06. Boken utkommer 15 juni.

Här hittar du våra högupplösta pressbilder.