Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur lanserar Robot City

12 april, 2018

Nu lanserar Natur & Kultur läromedlet Robot City, där elever i årskurs 1–3 ska få möjlighet att utveckla sitt datalogiska tänkande och komma igång med programmering på ett lustfyllt och spännande sätt.

Via en ramberättelse som utspelar sig i Robot City, närmar sig eleverna programmering, utan dator. Eleverna ska befria tillfångatagna robotar som sitter inlåsta i programmeringsgrottan. För att lyckas med detta ska eleverna lösa ett antal uppdrag.

Under uppdragens gång får eleverna lära sig begrepp och metoder för att skapa enkla koder och genom samtal och lösningsförsök utvecklas elevernas kunskaper i problemlösning, planering och matematiskt tänkande.

– Att undervisa i programmering och datalogiskt tänkande handlar om att öka elevernas förståelse för hur den digitala tekniken i samhället fungerar och hur programmering går till ur ett logiskt och strukturerat perspektiv, säger Monika Helgesson och Ingela Sandberg, lärare och författarna till Robot City.

Programmering som del av kursplanen
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskolan (börjar gälla ht -18). Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Programmering har införts som ett tydligt inslag i flera olika ämnen, framför allt i teknik och matematik.

Om Robot City
Robot City är ett tryckt läromedel med tillhörande lärarwebb. Via en ramberättelse som utspelar sig i Robot City, närmar sig eleverna programmering, utan dator, på ett lekfullt och spännande sätt. Eleverna ska befria ett antal tillfångatagna robotar som sitter inlåsta i programmeringsgrottan. För att lyckas med detta ska eleverna lösa ett antal uppdrag. 

Under uppdragens gång får eleverna lära sig begrepp och metoder för att skapa enkla koder och genom samtal och lösningsförsök utvecklas elevernas kunskaper i problemlösning, planering och matematiskt tänkande.

Om författarna
Författare till Robot City är Monika Helgesson som arbetar som förstelärare på Åledsskolan och Ingela Sandberg som arbetar som förstelärare och specialpedagog på Åledsskolan samt som matematikutvecklare i Halmstad kommun.

År 2012 tilldelades de ett matematikstipendium som ”Sveriges bästa matematiklärare” och år 2016 fick de ta emot Nämnarens resestipendium för bästa undervisningsidé.

Läs mer och bläddra i smakprov.

Kontaktperson
Marie Stana, marknadskommunikatör, nås via marie.stana@nok.se.