Det går för närvarande inte att handla produkter pga. ett planerat driftunderhåll. Vi öppnar e-handeln så fort underhållet är klart och tackar för ditt tålamod!
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur blir Sveriges första klimatneutrala bokförlag

16 juni, 2020

Natur & Kultur ska bli Sveriges första klimatneutrala bokförlag. Det framgår av stiftelsens senaste hållbarhetsredovisning. 

– Jorden är på väg mot tre graders uppvärmning och utsläppen minskar inte alls i tillräcklig takt, vare sig i Sverige eller globalt. Alla sektorer behöver bidra till att lösa klimatkrisen och Natur & Kultur vill leda omställningen i förlagsbranschen, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

I samband med att Natur & Kultur släpper sin hållbarhetsredovisning för 2019 presenterar förlaget en satsning för att bli klimatneutrala redan under detta år. Klimatneutralitet innebär att man först gör allt för att minimera utsläppen och därefter kompenserar för de utsläpp som aktiviteter och produkter ändå ger upphov till. I slutändan ska den totala klimatpåverkan från verksamheten vara noll. En viktig del är också att sätta upp mål för hur utsläppen kan fortsätta att minskas framöver.


Merparten av de utsläpp som Natur & Kultur orsakar i dag kommer från produktion och transport av böcker. Det tryckeri i Lettland som står för större delen av bokproduktionen kommer under året att helt gå över till grön el. Förlaget arbetar samtidigt med att minimera transportsträckorna.


– Vår förlagsverksamhet ska bedrivas affärsmässigt och på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Att bli klimatneutrala är ett viktigt steg i det arbetet, säger Per Almgren.


Natur & Kultur har i flera år arbetat med att minska sin klimatpåverkan och klimatkompenserar för utsläpp genom ett certifierat trädplanteringsprojekt. Under 2019 uppdaterades resepolicyn till förmån för tåg och alternativa färdsätt. Samma år bildades ett klimatråd med representanter från förlagets alla avdelningar för att kanalisera medarbetares engagemang och driva klimatfrågor.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Almgren, vd Natur & Kultur
per.almgren@nok.se, telefon 070–650 92 33Fakta om klimatneutralitet
För att en verksamhet ska kallas klimatneutral krävs att den följer en av flera befintliga standarder för detta. Natur & Kultur har valt standarden PAS 2060 som är utgiven av BSI Group (British Standards Institution).

Hållbarhetsrapporten i sin helhet.