Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur bidrar med nästan 12 miljoner till samhällsengagemang

7 april, 2021

Stiftelsen Natur & Kulturs ideella verksamhet fördelar priser, stipendier och ekonomiskt stöd till organisationer och uppmärksammar personer inom forskning och kulturområdet. I årsrapporten för 2020 redovisas hur knappt 12 miljoner kronor av stiftelsens medel fördelas till ideella ändamål. Natur & Kulturs ideella verksamhet kommer att öka de närmsta åren och förväntas fördela drygt 20 miljoner kronor om tre år.


–Stiftelsen Natur & Kultur stärker röster och ger ordet till fler genom att fördela en del av avkastningen av stiftelsens medel till ideella ändamål. Inom de närmsta åren kommer denna verksamhet att nästan fördubblas. Att inspirera till bildning och utbildning, även för de som har långt till boken, är vårt sätt att uppnå vårt stiftelseuppdrag och stärka en demokratisk samhällsutveckling, säger Per Almgren vd för Natur & Kultur.

Idag publicerar stiftelsen Natur & Kultur årsrapporten för den ideella verksamheten 2020. I rapporten redovisas hur stiftelsens medel fördelas, en liten minskning från föregående år. Av den årliga avsättningen på nästan 12 miljoner kronor 2020 fördelades drygt 1 miljon på priser, cirka 3 miljoner på stipendier och knappt 8 miljoner på bidrag och samarbeten.

–Sammantaget har ett 50-tal personer fått del av våra stipendier eller priser, och fler än tio organisationer har fått ekonomiska bidrag, bland dessa exempelvis: Expo, Svenska PEN, Institutet för mediestudier, Höj Rösten Politikerskolan, Förenade förorter och Helamalmö. Dessutom har särskilda medel under året gått till Författarförbundets fond till författare som drabbats av inkomstbortfall på grund av coronaviruset, säger Per Almgren.För mer information, kontakta:
Karin Tengby
, projektledare för ideella verksamheten 
Telefon: 08-453 86 30, karin.tengby@nok.se

Per Almgren
, vd stiftelsen Natur & Kultur
Telefon: 070-650 92 33, per.almgren@nok.se