Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

​Natur & Kultur är Sveriges första klimatneutrala bokförlag

16 september, 2020

Natur & Kultur har blivit Sveriges första klimatneutrala bokförlag. Nu vill förlaget se ett gemensamt branschinitiativ i klimatfrågan.

– En viktig del av vår utgivning berör klimatfrågan, då är det särskilt angeläget att vi själva har högt ställda klimatkrav. Klimatneutraliteten är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Under de senaste fem åren har Natur & Kultur arbetat med att minimera utsläppen inom varje del av förlagsverksamheten. Det tryckeri i Lettland som står för större delen av bokproduktionen går under året helt över till grön el och förlaget arbetar aktivt med att effektivisera transportsträckorna. Utöver de utsläppsminskningar som redan har gjorts innebär klimatneutralitet ett krav på att förlaget har en plan för att ytterligare reducera utsläppen under kommande år.

För att kompensera för de kvarvarande utsläppen har Natur & Kultur valt att bidra till ett projekt för återplantering och bevarande av skog i Panama, där avskogning är ett stort problem. Projektet är ett av få i sitt slag som är verifierat av stiftelsen Gold Standard, som ställer höga krav på projekt inom klimatkompensation. Sammantaget innebär det att förlagets verksamhet i dag är klimatneutral enligt standarden PAS 2060.

– Vi önskar nu en större samverkan inom förlagsbranschen i klimatfrågan. Ett gemensamt agerande och gemensamma krav på tryckerier och andra underleverantörer skulle skapa större kraft i att åstadkomma förändring, säger Per Almgren.

För mer information, kontakta:
Per Almgren, vd Natur & Kultur,
per.almgren@nok.se, 070–650 92 33


Fakta: Natur & Kulturs klimatpåverkan
När Natur & Kultur inledde sitt klimatarbete beräknades förlagets klimatpåverkan till cirka 3 500 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). 2019 beräknades klimatpåverkan till cirka 2 400 CO2e.

Fakta: Klimatneutralitet
Det finns flera olika standarder för klimatneutralitet. För verksamheters klimatneutralitet används standarden PAS 2060 som är utgiven av BSI Group (British Standards Institution).