Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

​Maria Gunther tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

1 mars, 2018
Foto: Håkan Elofsson/ Natur & Kultur

Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter, får Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 kr för sin förmåga att vaska fram vetenskapsnyheter och göra dem begripliga för en bred läsekrets. Priset tilldelas personer som på ett kreativt sätt sprider aktuell forskning till allmänheten.

-Maria Gunther gör vetenskap till något kul, klurigt och överraskande utan att tappa seriositet och trovärdighet. Med dagens stora flöde av nyheter, av mycket skiftande kvalitet, är det av särskild vikt med journalister som Maria Gunther, som inte bara kritiskt granskar sitt material utan också använder ett forskningsbaserad angreppssätt i sin journalistiska gärning, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Juryn motivering:
Med en sällsynt känsla för både gravitationsvågor och osynlighetsmantlar väcker årets pristagare intresset för forskning hos en allt bredare läsekrets. Maria Gunther vaskar snabbt fram guldkornen i den strida strömmen av vetenskapsnyheter, och sållar skoningslöst bort det som inte håller måttet.

Maria Gunther är vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter sedan 2013 och har tidigare arbetat på Vetenskapsradion. Hon är doktor i partikelfysik och civilingenjör i teknisk fysik. Hon har arbetat med klimatforskning på forskningsinstitutet IIASA i Österrike och varit forskare på partikelfysiklaboratoriet CERN i Genève. Hon har även tidigare varit it-konsult och systemutvecklare. 2006 gav Maria Gunther ut boken Big Bang eller Varde ljus? (Wahlström & Widstrand).

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris delas ut för andra året och ska ges till personer som på ett kreativt sätt sprider aktuell forskning till allmänheten. Ambitionen är att priset ska bidra till att fördjupa samhällsdebatten genom att framgångsrikt tillgängliggöra aktuella forskningsområden och forskningsresultat. Priset kan ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. Förra året gick priset till Mårten Schultz, professor i civilrätt.

Priset delas ut kl. 14:00 lördagen den 21 april i Göteborg under Vetenskapsfestivalens offentliga program.

För mer information, kontakta:
Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten Natur & Kultur
karin.tengby@nok.se, 08-453 86 30