Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Människans överlevnad i fokus för årets stipendier

8 september, 2021

Hur beter vi oss när vi befinner oss i en klimatkris? Hur förhindrar vi att våra träd dör? Hur överlever vi i extrema miljöer? Hur skulle vi klara ett liv bortom vår planet? Människans evolution och förmågan till överlevnad är ett gemensamt tema för de sex forskare och författare som tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium.

Magnus Ivarsson, Mårten Lind, Roland Paulsen, Erika Schagatay, Bo Söderström och Nina Wormbs tilldelas var sitt populärvetenskapligt stipendium på 100 000 kronor för att förmedla aktuell forskning för en bred publik. De ska skriva böcker som alla berör människans utveckling och förmåga att överleva.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga stipendium delas ut för sjätte året och antalet stipendier har i år ökat från fyra till sex. Intresset har varit rekordstort med 215 stipendieansökningar.


Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium 2021 tilldelas:

Magnus Ivarsson är forskare vid Naturhistoriska riksmuseet inom paleobiologi och liv i extrema miljöer. I boken Steget ut i rymden ska han skriva om den senaste forskningen inom astrobiologi, ett ämne som är mer aktuellt än någonsin då ett flertal sonder precis anlänt Mars med målet att söka efter spår av liv. Han vill ge en biologisk syn på rymdfart jämfört med den vanligtvis teknologiska.

Mårten Lind är doktor i svampgenetik och forskare i skogspatologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han ska skriva en bok om hur vi tar död på de träd vi älskar och behöver för vår överlevnad genom att ovetandes utsätta dem för främmande och förödande mikroorganismer. Miljarder almar och askar i Europa och USA har dött och kastanjen är i princip utrotad i Nordamerika.

Roland Paulsen är docent i sociologi och lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Han har skrivit ett flertal böcker och ska nu skriva om framtida utopier som finns beskrivna och studerade inom samhällsvetenskapen. Boken ska synliggöra att inget samhälle är konstant och uppmuntra till kritisk reflektion kring politiska visioner.

Erika Schagatay är professor i zoofysiologi på Mittuniversitetet. Hennes studier om fridykning har inneburit forskningsresor till många kontinenter och hav. Därför kan du dyka blir en bok om hur människokroppen fungerar när vi håller andan och dyker - och hur denna förmåga speglar vår evolution. Vi får följa med på en resa i kroppen, på planeten till människor som lever mer ursprungligt än vi, och i tiden till våra förfäder. Vi får en inblick i hur människan kan leva naturligt hälsosamt baserat på vilka vi egentligen är.

Bo Söderström är docent i ekologi och miljövård samt chefredaktör för miljötidskriften Ambio – A Journal of Environment and Society. Han ska skriva en bok om forskarnas syn på betydelsen av naturen där vi bor och vilka utmaningar den nära naturen står inför i samband med urbanisering, klimatförändring och pandemier. Vilka är de bästa långsiktiga lösningarna som gynnar flest människor och samtidigt bevarar natur?

Nina Wormbs är professor i teknikhistoria vid Kungliga tekniska högskolan. I boken Klimatsorg vill hon kombinera egen forskning med en växande litteratur inom området miljöns humaniora. Fokus är på människan, hennes roll, känslor, kunskap och ansvar i en värld hon har omskapat utan att förstå konsekvenserna.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. Ansökningstiden för stipendiet är mellan 1 februari och 1 maj och söks via nok.se.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Tengby, projektledare för ideella verksamheten Natur & Kultur
08-453 86 30, karin.tengby@nok.se

Journalister kan även kontakta stipendiaterna direkt:
Magnus Ivarsson
070-242 86 87, magnus.Ivarsson@nrm.se

Mårten Lind
073-077 31 93, marten.lind3@gmail.com

Roland Paulsen
073-783 93 37, roland.paulsen@fek.lu.se

Erika Schagatay
070-532 14 23, erika.schagatay@miun.se

Bo Söderström
0702336994, bo.soderstrom@kva.se

Nina Wormbs
070-519 56 07, nina.wormbs@abe.kth.se