​Klara, färdiga, nominera!

1 december, 2017
Shutterstock

Vi söker en forskare, pedagog eller folkbildare som har gjort en viktig insats för läs- och skrivinlärning. Att kunna läsa och förstå en text är en grundläggande förutsättning för att delta i ett demokratiskt samhälle och därför delar Natur & Kultur ut Ingvar Lundberg-priset för femte året. 

Ingvar Lundberg-priset på 100 000 kronor ska tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande. Nomineringsperioden startar den 1 december och priset delas ut på Natur & Kulturs Läskonferens i Stockholm den 18 april.


Läs mer om Ingvar Lundberg och priset som är uppkallat efter honom.
Nominera här.