Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Johan Rockström tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

21 april, 2021

För sin starka röst i klimatfrågan tilldelas Johan Rockström Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 kr. I motiveringen betonas att hans djupa insikter från många forskningsområden ger frågorna en plats i en större berättelse om livet på jorden.

Johan Rockström är professor i jordsystemsvetenskap vid universitetet i Potsdam och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Han är chef för Potsdaminstitutet i Tyskland, ett av världens mest framstående forskningsinstitut för klimat- och hållbarhetsforskning. I Potsdam fortsätter han leda forskningen om planetära gränser och tvärvetenskapliga forskning om förvaltning av Jordens allmänningar, inom ett institut som utgör en stark plattform i sitt globala klimatarbete.

Juryns motivering:
Johan Rockström tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris för sin starka röst i klimatfrågan, som rymmer djupa insikter från många forskningsområden och en förståelse av politikens och näringslivets roll, och som därtill ger frågorna en plats i en större berättelse om livet på jorden.

Lyssna på podden Kurage där Johan Rockström samtalar med journalisten och forskningskommunikatören Eva Krutmeijer i ett hoppfullt samtal om natur, kultur och vägen framåt. Kurage #16 – Att tänka helheten.

Natur & Kultur är en stiftelse som verkar för demokrati och bildning. Det populärvetenskapliga priset delas ut för femte året och ges till personer som på ett kreativt sätt sprider aktuell forskning till allmänheten.


För mer information och kontakt med Johan Rockström, vänligen kontakta:

Karin Tengby, projektledare för ideella verksamheten Natur & Kultur
karin.tengby@nok.se, telefon: 08-453 86 30