Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

​Jan Gulliksen till Natur & Kulturs styrelse

18 mars, 2020

Jan ”Gulan” Gulliksen har valts in som ny ledamot i Natur & Kulturs styrelse. Han är professor i människa-datorinteraktion vid KTH och sitter i regeringens digitaliseringsråd.

– Jan Gulliksen är en av Sveriges främsta experter inom digitalisering. Natur & Kultur gör stora digitala satsningar och ”Gulan” blir en viktig tillgång i det arbetet, säger Fredrik Strömholm, styrelseordförande för Natur & Kultur.

​Jan Gulliksen, även känd som ”Gulan”, arbetar som professor i människa-datorinteraktion vid Kungliga Tekniska högskolan KTH och är vicerektor med ansvar för digitalisering. Hans forskning handlar framförallt om digital tillgänglighet, användbarhet och arbetsmiljö. Han har bland annat forskat om it för hemlösa och e-hälsa för personer med kognitiva funktionsvariationer.

​Jan Gulliksen var tidigare ordförande i regeringens digitaliseringskommission och är i dag en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd. Han är även utsedd till Sveriges ”Digital Champion”, ett initiativ från EU-kommissionen.

​– Natur & Kultur jobbar kraftfullt och medvetet med digitaliseringen, både inom den allmänlitterära delen, läromedel och akademisk utgivning. Jag ser fram emot att bidra till den utvecklingen, säger Jan Gulliksen.

​Jan Gulliksen ersätter Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Gärdenfors har varit styrelsemedlem sedan 2006 och lämnar enligt regeln om att en styrelseledamot ska avgå vid uppnådda 70 års ålder.

För mer information:
Fredrik Strömholm, styrelseordförande Natur & Kultur
​fredrik.stromholm@impilo.se, telefon: 076-115 10 65

​Jan Gulliksen, professor KTH och ny styrelseledamot Natur & Kultur
​gulliksen@kth.se, telefon: 073-037 39 30 


​Per Almgren, vd Natur & Kultur
​per.almgren@nok.se, telefon: 070-650 92 33 


Fakta: Om Jan Gulliksen
Namn: Jan Gulliksen, kallad ”Gulan”
Titel: Professor i människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid KTH
Aktuell: Ny styrelsemedlem i Natur & Kultur
Ålder: 54 år
Familj: Gift med Anna, tre barn
Bor: I Uppsala
Intressen: Teater, både att se på, spela själv, skriva och producera