Hans Roslings memoarer ges ut av Natur & Kultur den 9 november

13 oktober, 2017
Hans Roslings självbiografi "Hur jag lärde mig förstå världen"

Hans Rosling (1948–2017) var profes­sor i internationell hälsa vid Karolin­ska Institutet. Han var också medgrundare av stiftelsen Gapminder och en enormt uppskattad föreläsare och folkbildare både i Sverige och internatio­nellt. Den 9 november ger Natur & Kultur ut hans självbiografi Hur jag lärde mig förstå världen.

Under det sista året av sitt liv arbetade han parallellt med två böcker.

Factfulness handlar om varför vi människor har så svårt att förstå världen och vad vi kan göra åt det, och utkommer våren 2018. Den är skriven av Hans Rosling, sonen Ola Rosling och sonhustrun Anna Rosling Rönnlund, som tillsammans grundade stiftelsen Gapminder.

Hur jag lärde mig förstå världen är hans självbiografi och den utkommer redan den 9 november 2017. Det är Hans Roslings egen berättelse om hur en ung man från enkla omständigheter kunde använda vetenskapen för att ta sig ut i världen och förklara den på nytt. Han skriver öppet och personligt om sitt liv och sina svåraste beslut – oavsett om de fattades i akutrummet i Nacala i Moçambique, med makthavarna i Davos eller i familjevardagen.

Boken är skriven i samarbete med journalisten Fanny Härgestam som arbetat nära familjen med färdigställandet av boken.

Agneta Rosling, Hans Roslings änka:

– Jag är väldigt glad att Hans fick tid att slutföra sina memoarer. De ger en levande bild av Hans som person, hans viktiga arbete och vårt liv tillsammans.

Fanny Härgestam, medförfattare:

– Hans och jag visste att tiden var knapp redan när vi satte igång. Det gjorde att arbetet från början var mycket intensivt. Vi försökte helt enkelt hinna med så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Vi samtalade intensivt, ofta flera timmar per dag. Och det var lätt att jobba med Hans – han hade hela tiden lust att diskutera och komma framåt.

Fanny Härgestam är journalist och författare. Hennes första bok Det här är vår tid, som handlar om livet för Tunisiens kvinnor efter den arabiska våren, gavs ut 2014 och nominerades till Stora journalistpriset. Hon är idag bosatt i Paris och arbetar främst för Sveriges Television.

Richard Herold, förlagschef på Natur & Kultur:

– Hans var en enastående person och rycktes ifrån oss alldeles för tidigt. Med dessa båda böcker lämnar han kvar något av sin personlighet och sitt banbrytande arbete. Familjen har bistått i arbetet med böckerna på ett fantastiskt sätt. Jag tror att de här böckerna kommer att få många svenskar att se på världen med nya ögon.

För mer information kontakta:
Richard Herold, förlagschef
Telefon: 0702-3070832
Epost: richard.herold@nok.se