Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fyra stora stipendier för spridning av forskning

21 september, 2020

Humor om klimatångest, psykologiska faktorer för risken att drabbas av kranskärlssjukdom, upprustning av ekosystemet i Rävbacken och en välkänd superkatastrof för 66 miljoner år sedan är ämnen för Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2020. Karin Kali Andersson, Oskar Lundgren, Emil V Nilsson och Birger Schmitz tilldelas var sitt stipendium på 100 000 kronor för att förmedla forskningsresultat till en bred publik.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa.


Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2020 går till:

Karin Kali Andersson, leg. psykolog i Stockholm ska, tillsammans med komikern Elin Almén, göra en podd om miljökänslor, som klimatångest, mening och hopp. Ett allvarligt ämne som hanteras med humor, bortom pekpinnar om sopsortering och den perfekta livsstilen. Den ska innehålla samtal om den senaste forskningen och hur vi skapar en hållbar värld. Hur kan den världen kan se ut, hur bygger vi den och hur kan vi samtidigt kan må bättre och ha roligare

Oskar Lundgren, läkare, universitetslektor och frilansskribent i Linköping, ska skriva en bok med arbetsnamnet Själkramp, som problematiserar den roll som psykologiska faktorer spelar för risken att drabbas av kranskärlssjukdom och för möjligheterna att leva väl efter sjukdomsdebuten. Boken utgår ifrån hans avhandling och kommer att bygga på ett kunskapsunderlag från ett flertal olika discipliner.

Emil V. Nilsson är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift och doktor i ekologisk botanik, men bestämde sig för tio år sedan att också göra något praktiskt för den biologiska mångfalden. I boken Rävbacken ska han skildra hur han tillsammans med sambo, grannar och fyra kor återskapar en äng av mark i Uppland som sedan 1950-talet varit täckt av skog. I boken får läsaren följa vad som händer när de vilda blommorna kommer tillbaka till backen och med dem bin och fjärilar.

Birger Schmitz, professor i geologi i Lund, ska ge en personlig skildring av forskningen om dinosauriernas död genom ett asteroidnedslag för 66 miljoner år sedan. Boken handlar om att katastrofer varit nödvändiga inslag i livets historia och frågan ställs, om vi kommit hit av en slump. Utan nedslaget skulle inte däggdjuret människan dominera det högre livet på jorden idag.


Ansökningstiden för arbetsstipendierna är årligen mellan 1 februari och 1 maj och söks via nok.se. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister och författare och är på 100 000 kronor vardera.


Kontakta gärna stipendiaterna för mer information:

Karin Kali Andersson
Telefon:0736544049, kali@klimatpsykologerna.se

Birger Schmitz
Telefon: 076-8560140, birger.schmitz@nuclear.lu.se

Oskar Lundgren
Telefon: 070-2285546, oskarlundgren@gmail.com

Emil V. Nilsson
Telefon: 0705-586526, vetenskapspedagogen@gmail.com