Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fyra läkare årets Cullbergstipendiater

17 mars, 2020
​Likin Chin, Maria Hellman, Björn Wallén och Daniela Enache tilldelas Cullbergstipendiet, uppkallat efter Johan Cullberg.

Psykiatriska verksamheter i Danmark, Tyskland, Storbritannien och Singapore kommer att besökas av fyra läkare som är årets mottagare av Cullbergstipendiet. De delar på 140 000 kronor i resestipendier från stiftelsen Natur & Kultur för att hämta hem kunskaper från psykiatrin utomlands under detta år.

–En av stipendiaterna ska på Charitésjukhuset i Berlin studera hur man lyckas bedriva slutenvård för psykotiska svårt sjuka patienter utan att ha låsta dörrar annat än i undantagsfall. Detta innebär en stor förändring i den terapeutiska atmosfären och utbudet som man ofta inte tror är möjlig. Det är av stort intresse även för svensk psykiatri att följa detta arbete, säger Johan Cullberg, professor i psykiatri, författare och initiativtagare till stipendiet.

​Årets stipendiater:
Likin Chin, ST-läkare vid Psykiatri Nordväst i Stockholm, ska auskultera vid the Institute of Mental Health i Singapore, för att studera hur stigmatisering av personer med psykisk sjukdom tar sig uttryck i ett samhälle präglat av ultrasnabb modernisering.

Maria Hellman, barn- och ungdomspsykiater, Psykiatripartners i Östergötland, ska besöka det främst digitala men också Londonbaserade Children´s e-hospital för att studera hur man där utreder, behandlar och strukturerat följer upp barn med PANS/PANDAS (”Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome” respektive ”Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infection”) och hur man arbetar med konsultationer på distans.

Björn Wallén, ST-läkare vid Allmänpsykiatriska kliniken i Falun & Säter, ska vid universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland, studera behandlingsprinciper och omhändertagande av patienter med psykossjukdom i en slutenvård utan låsta dörrar.

Daniela Enache, ST-läkare vid Psykiatri Sydväst i Stockholm, ska besöka den äldrepsykiatriska kliniken vid Rigshospitals- og Frederiksberg matriklen Region Hovedstadens Psykiatri, Köpenhamn, Danmark, för att studera läkares och andra hälsoprofessioners arbetssätt inom geropsykiatrin.

​Cullbergstipendiet finansieras av stiftelsen Natur & Kultur och är uppkallat efter initiativtagaren Johan Cullberg. Det delas ut till psykiatrer eller läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST) för utlandsvistelser under två till fyra veckor i syfte att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri.

​Johan Cullberg är professor i psykiatri och författare till flera banbrytande kursböcker, bland annat Dynamisk psykiatri och Kris och utveckling. Han är just nu aktuell med den nya boken Att insjukna i psykos – förlopp, behandling, återhämtning (skriven med Maria Skott och Pontus Strålin). Johan Cullberg har även skrivit biografier över författare, senast Märta och Hjalmar Söderberg – en äktenskapskatastrof (med Björn Sahlin, 2014).


​För mer information, kontakta gärna:
​​Annika Schildt, kommunikationsansvarig högskola, Natur & Kultur
​Mobil: 070-555 61 91, e-post: annika.schildt@nok.se

​Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten Natur & Kultur
​Telefon: 08-453 86 30