Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

​Fem läkare tilldelas Cullbergstipendium

15 mars, 2019
Johan Cullberg, Fredrik von Beetzen, Spyridon Baltzis, Maria Unenge Hallerbäck, Björn Serrander och Alexander Lohoff.

Psykiatriska verksamheter i Filippinerna, USA och Italien ska besökas av fem läkare som tilldelas Natur & Kulturs Cullbergstipendium. Läkarna delar på 180 000 kr i resestipendier för att hämta hem kunskaper från psykiatrin utomlands.

I Filippinerna ska utvecklingen inom den psykiatriska vården och hur sociokulturella faktorer påverkar stigman kring psykisk ohälsa studeras. I USA ska en stipendiat studera mekanismer vid smärta, depression och beroende och två stipendiater studera arbete med barn och ungdomar med adhd respektive autism.

–Adhd och autism är diagnoser som har ökat mycket i svensk barn- och ungdomspsykiatri och krav på utredningar bromsar i viss mån annat kliniskt arbete. Att lära mer om effektiva utrednings- och behandlingsmetoder är viktigt, säger Johan Cullberg, professor i psykiatri, författare och initiativtagare till stipendiet.

En av stipendiaterna ska besöka Italien och ta del av arbetet mot psykisk ohälsa hos personer med könsinkongruens.

–Studier visar att personer som söker vård för könsinkongruens, alltså att ens egen inre upplevelse av kön inte stämmer överens med kroppen eller med det kön man har i folkbokföringen, har högre förekomst av psykisk ohälsa och även ökad risk för självmordshandlingar. Inom detta område behöver vi mycket ny kunskap. Därför är den studieresa som går till Italien angelägen, säger Johan Cullberg.


Årets stipendiater:

Fredrik von Beetzen, ST-läkare vid Psykiatri Nordväst i Stockholm, ska besöka National Center for Mental Health i Manila, Filippinerna, för att studera utvecklingen inom den psykiatriska vården och hur sociokulturella faktorer påverkar stigman kring psykisk ohälsa.

Spyridon Baltzis, ST-läkare vid Vuxenpsykiatrin i Helsingborg,ska vistas vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York, för att studera bakomliggande genetiska, molekulära och psykofarmakologiska mekanismer vid smärta, depression och beroende.

Maria Unenge Hallerbäck,överläkare vid Barn- och ungdomspsykiatrin och forskningsledare i Region Värmland, ska besöka Seaver Center for Autism Research and Treatment vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York för att ta del av deras arbete med barn och ungdomar med autism.

Björn Serrander, ST-läkare på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, ska besöka University of California San Francisco Department of Psychiatry för att studera utredning av och behandlingsprogram för adhd bland barn och ungdomar.

Alexander Lohoff, ST-läkare vid Prima Barn i Stockholm, skall besöka Careggi University Hospital, Florens och University of Naples Federico II, Neapel för att ta del av arbetet mot psykisk ohälsa hos personer med könsinkongruensi Italien.


Cullbergstipendiet har delats ut sedan 2009 till psykiatrer eller läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST) med syfte att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri. 

För mer information, kontakta:
Annika Schildt, kommunikationsansvarig högskola, Natur & Kultur
Mobil: 070-555 61 91

Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten Natur & Kultur
Telefon: 08-453 86 30