Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Användardata ger bättre anpassad matematikundervisning

18 december, 2019
Daniel Barker undervisar gymnasieelever med läromedlet NOKflex Matematik. Det kommer nu i en uppdaterad version med nya möjligheter till datadriven anpassning av undervisningen.

Idag lanseras en ny version av Natur & Kulturs digitala läromedel NOKflex Matematik, med möjlighet att ta del av statistik från samtliga användare. Detta ger ett unikt underlag för en bättre anpassad matematikundervisning.

– Det stora antalet elever som genom åren har löst uppgifter i NOKflex gör att vi har en avsevärd mängd data om uppgifternas komplexitet. Det säger Daniel Barker, matematiklärare och utvecklare av NOKflex Matematik, ett digitalt läromedel för högstadiet och gymnasiet.

Till stor nytta för både erfarna och nyutexaminerade matematiklärare

Den här typen av detaljerad information om elevernas grundläggande kunskaper tar lång tid att upptäcka i det dagliga arbetet i klassrummet. Men med NOKflex välformulerade frågor och ett stort antal elever som besvarar dem skapas en bred bild av elevernas kunnande. Det ger ett rikt statistiskt beslutsunderlag för läraren.

-Det här gör att läraren kan få syn på missuppfattningar i matematik som många elever bär på, och som behöver redas ut. Såväl erfarna som nyutexaminerade lärare kan på detta sätt få veta hur tusentals andra elever har svarat på enskilda uppgifter. Det ger dem möjlighet att bedriva en effektiv undervisning baserad på stora mängder elevdata.

Stegvis implementering och fortsatt arbete i vår

Implementeringen av statistik grundat på elevdata i NOKflex sker nu steg för steg. Till en början finns den nya möjligheten att använda data i en avgränsad del av läromedlet. Här används ett inbyggt responssystem likt Mentimeter eller Socrative. Elevernas svar dokumenteras och det är den datan som läraren kan ta del av redan innan de egna eleverna har arbetat med samma uppgift.

Ständig utveckling

NOKflex lanserades 2015 och har sedan dess kontinuerligt utvecklats. Under hela 2019 har NOKflex-teamet arbetat med en uppgradering – en snabbare och mer stabil plattform. NOKflex 2.0 lanserades för eleverna under våren och nu i december 2019 släpps alltså den uppdaterade lärarklienten. Uppskattade funktioner som ett adaptivt och omfattande övningsverktyg, ledtrådar, lösningsförslag och filmade genomgångar finns sedan tidigare i NOKflex.

NOKflex Matematik, såväl som alla Natur & Kulturs och Digilärs digitala läromedel, kan provas gratis på nok.se.