Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

400 000 kr till populärvetenskapliga stipendier för böcker om aktuell forskning

9 september, 2019
Jessica Abbott, Johan Eklöf, Anna Froster och Fredrik Moberg.

Evolutionens brytpunkter, mörkrets försvinnande, svamparnas underjordiska rike och hur naturens vishet kan bidra till en hållbar framtid är ämnen för Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2019. Jessica Abbott, Johan Eklöf, Anna Froster och Fredrik Moberg tilldelas var sitt stipendium på 100 000 kronor.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2019 går till:

Jessica Abbott, lektor i evolutionär genetik vid Lunds Universitet och har bland annat varit panelmedlem i SVT:s Fråga Lund. Hon ska skriva en bok som beskriver kritiska brytpunkter under livets historia på jorden fram till uppkomsten av intelligens. 

Johan Eklöf, fladdermusforskare, författare och naturvårdskonsult. Med lika delar humaniora, naturvetenskap, teknik och medicin ska han skriva en bok om behovet av mörker och hur för mycket ljus påverkar djur, växter och människor.

Anna Froster, biolog, journalist och författare. Hon ska skriva en populärvetenskaplig bok om planetens underjordiska härskare – svamparna – och om hur skogen och i princip alla växter är beroende av samarbete med svampar. Och i förlängningen vi själva.

Fredrik Moberg, doktor i systemekologi och har lång erfarenhet som hållbarhetsexpert och miljökommunikatör. Han ska skriva en bok om biomimikry, ett tvärvetenskapligt fält som studerar naturens bästa idéer som vi kan inspireras av för att bidra till en hållbar framtid och lösa mänskliga problem.


Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister och författare och de delas nu ut för fjärde året. Ansökningstiden för arbetsstipendierna är årligen mellan 1 februari och 1 maj och söks via nok.se. Förutom de fyra populärvetenskapliga arbetsstipendierna finns även 12 litterära arbetsstipendier att söka under samma period.


Kontakta gärna stipendiaterna för mer information:

Jessica Abbott telefon: 070-279 53 72

Johan Eklöf telefon: 073-366 17 61 

Anna Froster telefon: 070-254 46 54

Fredrik Moberg telefon: 070-680 65 53