Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Åsa Wikforss tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

27 februari, 2019
Foto: Håkan Elofsson/ Natur & Kultur

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 kr för att hon med engagemang och envishet stimulerar till kritiskt tänkande.

–Åsa Wikforss förklarar kunskap, lögn, sanning och vikten av det goda samtalet med så träffsäkra faktabaserade argument att vi förhoppningsvis inom kort kan förpassa alternativa fakta till kunskapsresistensens sophög, säger Per Almgren, vd för stiftelsen Natur & Kultur.


Juryn motivering: Kraftfullt och elegant populariserar Åsa Wikforss filosofin, förklarar vetenskapens villkor och försvarar forskarens roll. Med engagemang, envishet och pedagogisk klarhet punkterar hon en relativiserande kunskapssyn, stimulerar till kritiskt tänkande och upprätthåller det goda samtalet.


Åsa Wikforss disputerade vid Columbia University i New York och blev 2008 en av Sveriges första kvinnliga professorer i teoretisk filosofi. Hennes forskningsområden är språk- och medvetandefilosofi och kunskapsteori. 2017 gav Åsa Wikforss ut boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender (Fri Tanke) och hon är flitigt publicerad i vetenskapliga tidskrifter.Förutom att föreläsa för en bred publik och delta i samhällsdebatten leder Åsa Wikforss ett nytt forskningsprogram vid Stockholms universitet där kunskapsresistensens natur och orsaker undersöks systematiskt, både empiriskt och teoretiskt. Programmet är finansierat av Riksbankens jubileumsfond och involverar såväl psykologisk som statsvetenskaplig och filosofisk forskning.


Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris delas ut för tredje året och ges till personer som på ett kreativt sätt sprider aktuell forskning till allmänheten. Ambitionen är att priset ska bidra till att fördjupa samhällsdebatten genom att framgångsrikt tillgängliggöra aktuella forskningsområden och forskningsresultat. Priset kan ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. 2017 gick priset till Mårten Schultz, professor i civilrätt, och förra året tilldelades priset Maria Gunther, vetenskapsredaktör i Dagens Nyheter.


Priset delas ut tisdagen den 2 april på Vetenskapsfestivalen invigning i Göteborg.

För mer information, kontakta:
Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten Natur & Kultur
Telefon: 08-453 86 30