Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anne-Marie Körling får årets Ingvar Lundbergpris

15 mars, 2018
Foto: Håkan Elofsson/ Natur & Kultur

Årets Ingvar Lundbergpris tilldelas Anne-Marie Körling för hennes outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa och för att hon gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet. Priset delas ut på Natur & Kulturs Läs- och skrivkonferens i Stockholm den 18 april och prissumman är 100 000 kr.

–Anne-Marie Körling är så otroligt uppfinningsrik och entusiasmerande i sitt breda arbete med att främja läsinlärning. Hon brinner verkligen för det som också var Ingvar Lundbergs hjärtefrågor och vi är fantastiskt glada över att ge henne årets pris, säger Ann-Charlotte Smedler, styrelseledamot i Natur & Kultur och ordförande i juryn till Ingvar Lundbergpriset.

Juryns motivering:
Anne-Marie Körling tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2018 för sitt mångsidiga och outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa. Med vidsyn, beläsenhet och djup förståelse för barns behov och möjligheter inspirerar hon lärare att hitta nya vägar att väcka elevers läslust - och föräldrar att växa som förebilder. Hon möter det enskilda barnet med samma engagemang som hon når ut till en bred publik via sina böcker, föreläsningar, radioprogram, sin blogg och som Läsambassadör. Anne-Marie Körling gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet.

Anne-Marie Körling är lärare, författare, krönikör, bloggare och flitigt anlitad föreläsare. Vid sidan om läraryrket i Hjulsta verkar hon som pedagogisk sakkunnig, lärarutbildare och som handledare i pedagogisk utveckling. Hon anlitas för expertuppdrag för bland annat Skolverket och Skolinspektionen och hon sitter med i referensgruppen för Läsdelegationen. 2015–2017 utsågs Anne-Marie Körling till Sveriges läsambassadör av Kulturrådet och hon sitter med i styrelsen i IBBY Sverige (International Board on Books for Young People). Hon har tilldelades Svenska Akademiens Svensklärarpris, Microsofts innovativa lärarpris och hon har även fått Sciras (Swedish Council of the International Reading Association) hedersdiplom för sina läsinsatser.

Ingvar Lundbergpriset delas ut av stiftelsen Natur & Kultur och tilldelas en person som har gjort avgörande insatser för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Priset är uppkallat efter Ingvar Lundberg (1934–2012), professor i psykologi och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi.

Prisutdelningen sker på Natur & Kulturs Läs- och skrivkonferens i Stockholm, onsdagen den 18 april.

Vad säger Anne-Marie Körling om priset? 

För mer information, kontakta:

Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten Natur & Kultur
telefon: 08-453 86 30, karin.tengby@nok.se

Anne-Marie Körling
korlingsord@gmail.com