Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kul, enkelt och tryggt – programmera med CodeMonkey!

En "CodeMonkey" är en hårt arbetande programmerare som kanske inte alltid får den uppskattning hen förtjänar. Det är också ett läromedel där eleverna lär sig textbaserad programmering. Progressionen går från nybörjarnivå till avancerad vilket lämpar sig för ett stort spann elever. Och det är kul!

Historien om CodeMonkey började i Israel

 Under tidigt 2000-tal jobbade jag som volontär i Israel med ungdomar från utsatta områden. Jag höll lektioner i digital kompetens för dem. På den tiden ansågs programmering i princip omöjligt att lära ut till barn under 15 år. Men inom några månader hade de här ungdomarna lärt sig att programmera – och att skapa egna dataspel. Den upplevelsen var en ögonöppnare.

Det berättar Yishai Pinchover, en av grundarna till CodeMonkey. Idag är CodeMonkey både ett världsomspännande företag och ett läromedel som lär ut grundernai textbaserad programmering. Med humor, i en inspirerande spelmiljö, ges eleverna i uppgift att styra en apa att fånga bananer. För att lyckas måste apan få tydliga instruktioner. Eleverna lär sig att programmera med CoffeeScript, ett språk som används framför allt för att utveckla appar och webbsidor.

Svårighetsgrad och fokusområden för olika årskurser
Progressionen är stor vilket gör att CodeMonkey kan användas från årskurs 3 till 9. Det börjar enkelt med att eleverna ska styra apan att gå och svänga. De lär sig om objekt och loopar för att effektivisera koden. Längre fram ökar svårighetsgraden och ställer krav på den analytiska förmågan.

– Programmering är ju ett nytt språk man ska lära sig, att jämföra med vilkets pråk som helst eller ny kunskap i exempelvis matematik. Forskning har dessutom visat att elever som får arbeta med kod även utvecklar sig inom bland annat kreativitet, uthållighet, teamwork, analytiskt tänkande och problemlösning i flera led, säger Yishai Pinchover.

Lärarhandledning med detaljerade lektionsplaneringar
I lärarhandledningen finns lektionsplaneringar som innehåller tre delar: 
I Introduktionen ges förslag på förberedande arbete som introduktion av nya begrepp. I Nu kör vi! finns steg-för-steg-instruktioner och i avslutningsdelen ges förslag på hur man kan diskutera det eleverna just lärt sig.

Prova de första uppgifterna gratis!

Läs mer om CodeMonkey

 Under tidigt 2000-tal jobbade jag som volontär i Israel med ungdomar från utsatta områden. Jag höll lektioner i digital kompetens för dem. På den tiden ansågs programmering i princip omöjligt att lära ut till barn under 15 år. Men inom några månader hade de här ungdomarna lärt sig att programmera – och att skapa egna dataspel. Den upplevelsen var en ögonöppnare.

Det berättar Yishai Pinchover, en av grundarna till CodeMonkey. Idag är CodeMonkey både ett världsomspännande företag och ett läromedel som lär ut grundernai textbaserad programmering. Med humor, i en inspirerande spelmiljö, ges eleverna i uppgift att styra en apa att fånga bananer. För att lyckas måste apan få tydliga instruktioner. Eleverna lär sig att programmera med CoffeeScript, ett språk som används framför allt för att utveckla appar och webbsidor.

Svårighetsgrad och fokusområden för olika årskurser
Progressionen är stor vilket gör att CodeMonkey kan användas från årskurs 3 till 9. Det börjar enkelt med att eleverna ska styra apan att gå och svänga. De lär sig om objekt och loopar för att effektivisera koden. Längre fram ökar svårighetsgraden och ställer krav på den analytiska förmågan.

– Programmering är ju ett nytt språk man ska lära sig, att jämföra med vilkets pråk som helst eller ny kunskap i exempelvis matematik. Forskning har dessutom visat att elever som får arbeta med kod även utvecklar sig inom bland annat kreativitet, uthållighet, teamwork, analytiskt tänkande och problemlösning i flera led, säger Yishai Pinchover.

Lärarhandledning med detaljerade lektionsplaneringar
I lärarhandledningen finns lektionsplaneringar som innehåller tre delar: 
I Introduktionen ges förslag på förberedande arbete som introduktion av nya begrepp. I Nu kör vi! finns steg-för-steg-instruktioner och i avslutningsdelen ges förslag på hur man kan diskutera det eleverna just lärt sig.

Prova de första uppgifterna gratis!

Läs mer om CodeMonkey