Delta i årets hållbarhetsundersökning!

Vi på Natur & Kultur arbetar aktivt för en hållbar verksamhet. Det innebär bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden och schysta affärer, men också respekt för rättigheter och hållbarhetsanpassade affärsmodeller.

Hjälp oss!

Under augusti/september genomför vi en hållbarhetsundersökning där vi tar hjälp av er, våra kunder, blivande kunder och våra samarbetspartners.

Vad är viktigast för dig?

I undersökningen ingår frågor kring:

• Ekologisk hållbarhet
• Social hållbarhet
• Ekonomisk hållbarhet
• Klimatpåverkan
• Arbetsförhållanden i produktionen
• Affärsetik

Delta i undersökningen här:

Till undersökningen