Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vi fyller 100 år!

Natur & Kultur grundades 1922 av Johan Hansson och Jenny Bergqvist Hansson. De förenades av en stark vilja att driva ett idéburet och modernt bokförlag – och satsade på en bred, folkbildande utgivning inom områden som humaniora, psykologi och naturvetenskap. 

Att vi idag, 100 år senare, är ett av Sveriges ledande förlag med en fortsatt bred utgivning känner du kanske till. Men visste du även att Natur & Kultur varje år delar ut ett stort antal priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet? Det är möjligt eftersom vi sedan 1947 drivs som en stiftelse som ska göra skillnad i samhället. 

Vårt mål är att verka för utbildning och bildning i syfte att fler ska kunna engagera sig i en demokratisk samhällsutveckling. Ju fler som får verktyg att tänka självständigt, uttrycka sig och göra sin röst hörd, desto starkare blir vi alla. Därför drivs vi av att inspirera till läsande och lärande – och att ge stöd till initiativ i demokratisk riktning.

Tack vare att vi har drivit förlagsverksamhet framgångsrikt i 100 år har vi en stabil ekonomisk bas. Det är avkastningen från den som gör det möjligt att varje år stöjda personer och verksamheter som verkar i linje med stiftelsens urkund. Långsiktigt och uthålligt.  

Så varje gång du väljer Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Kulturpriset, Ingvar Lundberg-priset, litterära och populärvetenskapliga stipendier, stöd till Höj Rösten Politikerskola och Expo är några exempel. 

Vi har 100 år bakom oss att vara stolta över. Nu har vi 100 år framför oss där vi ska fortsätta att göra skillnad. Tillsammans med er läsare, författare, samarbetspartners, återförsäljare, lärare, bibliotek och andra fortsätter vi att ge ordet till fler. Idag, imorgon och i 100 år till.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vår historia, stiftelsens uppdrag och den verksamhet vi bedriver idag.