VD/Koncern/Stiftelsen

Per Almgren
VD
Ulla Vedin
Ekonomidirektör
Åsa Ehrnholm
VD-/stiftelseassistent
Karin Tengby
Projektledare CSR