Ledningsgrupp

Per Almgren
VD
Ulla Vedin
Ekonomidirektör
Richard Herold
Förlagschef/Litterär chef
Anna Maria Thunman
Förlagschef
Carin Lagerstam
HR-chef
Åsa Ehrnholm
Biträdande sekreterare