Ledningsgrupp

Per Almgren
VD
Ulla Vedin
Ekonomidirektör
Helena Holmström
Förlagschef Läromedel
Richard Herold
Litterär chef
Anna Maria Thunman
Förlagschef Akademisk
Åsa Ehrnholm
Biträdande sekreterare