Ledningsgrupp

Per Almgren
VD
Ulla Vedin
Ekonomidirektör
Helena Holmström
Förlagschef Läromedel
Richard Herold
Förlagschef/Litterär chef
Anna Maria Thunman
Förlagschef Akademisk
Carin Lagerstam
HR-chef
Åsa Ehrnholm
Biträdande sekreterare