Läromedel

Helena Holmström
Förlagschef Läromedel
Susan Grenter
Förlagsassistent
Caroline Bagge
Formgivare
Åsa Lundbom
Formgivare
Anita Dolmark
Formgivare
Catharina Frischenfeldt-Bååth
Försäljningschef
Anders Brick
Kundansvarig
Karl Karlsson
Kundansvarig
Magnus Pettersson
Kundansvarig
Jan Wilhemsson
Kundansvarig
Johanna Karlsson Engholm
Marknadskommunikatör digitala läromedel
Barbro Kamlin
Marknadskommunikatör
Sophie From
Marknadskommunikatör
Nneka Magnusson Amu
Marknadskommunikatör
Marie Stana
Marknadskommunikatör
Helen Salamonsen
Produktinformatör
Gunilla Hallin
Produktinformatör
Ann Reimers
Produktionsansvarig
Maria Guthe Peterson
Produktionsledare
Daniel Barker
Produktutvecklare digitalt material
Emma Frey-Skött
Projektledare/Redaktör (sv/so 4-6)
Jerker Bengtsson
Projektledare
Katarina Falk
Projektledare/redaktör (Eng FK-6)
Åsa Gustafsson
Projektledare/redaktör (Eng Gy, Sp 6-9, Gy)
Pia Lindblad
Projektledare/redaktör (Eng SO/NO FK-6)
Eva Hagrot
Projektledare/redaktör (Eng Ty Fr 1-9, Fr Gy, SVA)
Maria Wedar
Projektledare/redaktör (Förskola)
Henrik Moberg
Projektledare/redaktör (Ma, NO)
Stina Aglander
Projektledare/redaktör (Ma, NO)
Olof Edblom
Projektledare (Ma, NO)
Karin Vlachos
Projektledare (SO)
Veronica Thurén
Projektledare/redaktör (Matematik FK-6)
Karin Lindberg
Projektledare/redaktör (SFI)
Anika Glaza
Projektledare/redaktör (SFI)
Deborah Asarnoj
Projektledare/redaktör (SO 7-9, Gy)
Linnea Malm Bryner
Projektledare/redaktör (SO 7-9, Gy)
Maria Ottosson
Projektledare/redaktör (Sp 6-9, Eng)
Martina Mellin
Projektledare/redaktör (Sv 7-9, Gy, Vux)
Eva Postrup
Projektledare/redaktör (Sv FK-6)
Karin Schubert
Projektledare/redaktör (Sv FK-6)
Marika von der Lancken
Projektledare/redaktör (Sv, SVA, 7-9)
Maja Tegelgård
Projektledare/redaktör (SVA)
Maria Ramsby
Projektledare/redaktör (SVA, SFI)
Linn Söderström
Projektledare (SFI)
Katarina Blomqvist
Redaktionschef (Förskola, FK, 1-6)
Karolina Danström
Redaktionschef (Gr 7-9, Gy, Vux, SFI)
Maria Fredriksson
Redaktionssekreterare
Katarina Hellström
Redaktionssekreterare
Anna-Sofia (Sia) Nyström
Rättighetssekreterare
Tomas Eklund
Webbredaktör
Carina Thorsson
Projektledare SO