Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur Akademisk

Natur & Kultur Akademisk ger ut kvalificerad litteratur för högskolestudier och för yrkesmässig och personlig utveckling inom pedagogik, psykologi, ledarskap och vård. Utgivningen är förankrad i tillämpbar forskning och möter människors strävan att utbilda sig och hjälpa andra. Kontakta gärna oss!

Therese Pietilä
Kundansvarig
Agnes Notini Zachrison
Kommunikationsansvarig Pedagogik
Sanna Wallin
PR-ansvarig psykologi
Annika Schildt
Kommunikationsansvarig högskola

Utvärderingsexemplar

För dig som undervisar vid universitet eller högskola

Här på nok.se finns möjlighet att provläsa innehållsförteckningen och ett utdrag ur de flesta kursböcker. Om du efter att ha läst utdraget vill läsa hela boken för att ta ställning till om den bör antas som kurslitteratur kan du här beställa ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar som skickas till ditt lärosäte. Klicka här för att beställa ditt utvärderingsexemplar