Vårt nyårslöfte är att bli klimatneutrala

Klimatfrågan angår oss alla. Nu tar vi ett viktigt steg i Natur & Kulturs fortsatta hållbarhetsarbete. Vårt mål är att under 2020 bli ett helt klimatneutralt förlag.

På Natur & Kultur har vi sedan flera år klimatkompenserat för delar av verksamhetens koldioxidutsläpp. Vi trycker våra böcker på FSC-märkt papper och producerar våra digitala läromedel och kurser med grön el. Men det är inte nog. Nu ökar vi takten och engagemanget.

Vi ska bli klimatneutrala
I våra verksamhetsmål för 2020 ingår att fortsätta att aktivt minska vår klimatpåverkan och kompensera för resterande utsläpp. Målet är att redan under 2020 bli helt klimatneutrala, och därmed bidra till en hållbar framtid. För att kunna definiera sig som klimatneutral krävs en certifiering som heter ”PAS 2060”. En sådan certifiering kräver i sin tur:

  • Att organisationen har en infrastruktur på plats för mätning av utsläppen över tid.
  • Att organisationen har en tydlig plan för hur utsläppen ska reduceras. För Natur & Kultur är planen att minska utsläppen med 10 % till december 2020.
  • Att organisationen kompenserar för de utsläpp verksamheten genererar.
  • Att det klimatarbete organisationen bedriver granskas av tredje part.

Hur ska vi uppnå våra mål?

Läs mer om klimatneutralitet och PAS 2060 hos Tricorona Climate Partner.

Ett eget klimatråd

På Natur & Kultur tog de anställda initiativ till att starta ett klimatråd som representerar medarbetarna. Klimatrådets uppgift är att fungera som initiativtagare, remissinstans och bollplank till Natur & Kulturs ledningsgrupp i frågor kring klimatet. 

Klimatrådet består av:

Eva Postrup 
Åsa Norrman
Ann Reimers 
Sofia Hedman 
Johanna Karlsson Engholm

Vill du komma i kontakt med oss? Du kanske har frågor om Natur & Kulturs klimatarbete, förslag eller idéer? Du når oss genom att mejla till: klimat@nok.se

Så här startades rådet