Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nya ämnesplaner för gymnasiet/vux

Matematik

Länk till Skolverket

Läs mer om hur ändringarna påverkar respektive läromedel.

Matematik 5000+

NOKflex

Summit

Svenska

Länk till Skolverket

Läs mer om hur ändringarna påverkar respektive läromedel.

Punkt

Fixa svenskan

Digilär Svenska och sva

Moderna språk

I den reviderade ämnesplanen för Moderna språk på gymnasiet är den allsidiga kommunikativa förmågan fortsatt i fokus. Den grundläggande strukturen i ämnesplanen finns kvar. Syftet och det centrala innehållet lägger grunden för undervisningen och därmed stoffet i våra språkläromedel.

I den nya ämnesplanen betonas fakta och förståelse och antalet värdeord är färre. Det centrala innehållet har anpassats mellan kurserna på olika sätt. Kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade. Vissa delar har även flyttats från kunskapskraven till det centrala innehållet.

Som en följd av detta ses referenser till ämnesplanen över i våra språkläromedel och lärarhandledningar.

Länk till Skolverket

Engelska

I den reviderade ämnesplanen för Engelska på gymnasiet är den allsidiga kommunikativa förmågan fortsatt i fokus. Den grundläggande strukturen i ämnesplanen finns kvar. Syftet och det centrala innehållet lägger grunden för undervisningen och därmed stoffet i våra språkläromedel.

I den nya ämnesplanen betonas fakta och förståelse och antalet värdeord är färre. Det centrala innehållet har anpassats mellan kurserna på olika sätt. Kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade. Vissa delar har även flyttats från kunskapskraven till det centrala innehållet.

Som en följd av detta ses referenser till ämnesplanen över i våra engelskläromedel och lärarhandledningar.

Länk till Skolverket

Vård- och omsorgsprogrammet

Hela vård- och omsorgsprogrammet har genomgått en stor revidering, vilket har resulterat i nya ämnen och nya kurser. Våra nya kursböcker för vård- och omsorgsprogrammet är anpassade efter de nya kursplanerna som träder i kraft 1 juli 2021.

Barn- och fritidsprogrammet

Revideringen av yrkesprogrammen har för barn- och fritidsprogrammet resulterat i en förändring av inriktningarna Pedagogiskt arbete och Socialt arbete. De har nu slagits samman och bildar tillsammans inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete. Våra nya läromedel för den inriktningen kommer vara anpassade efter kursplanen för Pedagogiskt arbete och den nya kursplanen för Socialt arbete 1.