NOKflex Code

Nytt läromedel utvecklat utifrån läroplanerna för programmering i matematik. Med NOKflex Code kan elever på högstadiet och gymnasiet lära sig att lösa matematiska uppgifter med hjälp av textbaserad programmering. 

Läs mer...
NOKflex Code NOKflex Code
NOKflex Code
Onlineprodukt

NOKflex Code

Utkom 4 september 2018

Isbn
9789127453319
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Om NOKflex Code

NOKflex Code är ett nytt läromedel i programmering i matematik, speciellt framtaget för årskurs 7-9 och gymnasiet.

Programmering ingår i kurs- och ämnesplanerna för matematik i årskurs 7-9 samt gymnasiets kurser 1c, 2c, 3c, 4, 5 och 3b. Detta medför att lärare och elever har behov av ett läromedel som knyter samman matematik och programmering. 

Teori och praktik i samma vy
NOKflex Code innehåller teori och uppgifter som handlar om programmering i matematik. Dessutom ingår en webbaserad programmeringsmiljö där eleverna enkelt kan skriva och köra program. Inget behöver laddas ned eller installeras på elevernas datorer. Produkten är uppbyggd i dels längre slingor där eleven går igenom olika områden inom programmering och dels kortare slingor med nära koppling till matematiska uppgifter och problemlösning.

Ny medlem i NOKflex-familjen
NOKflex Code ingår utan extra kostnad i det digitala matematikläromedlet NOKflex Matematik för samtliga kurser. NOKflex Code kan också köpas separat och användas som komplement till andra läromedel i matematik och det är möjligt att använda programmeringsmiljön till helt fristående uppgifter. 

NOKflex Code - demoversionen kan testas kostnadsfritt.
Klicka här för att testa!

Har du koll på NOKflex Code? Programmering i matematik.

Kom igång med NOKflex i tre steg

Ladda ner foldern som visar hur du kommer igång med NOKflex och ger förslag på ett smidigt sätt att arbeta med läromedlet.

Ladda ner