Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektionsvecka 1

Häng med mig in i klassrummet och se hur Flex fungerar i praktiken.

Lektion 1

Vi inledde kapitel 1 med att eleverna fick reflektera kring vilken matematik de kunde hitta på bilden med kakorna (macarones) på sida 6. Eleverna hade många bra tankar kring hur vi kunde dela upp kakorna i mönster, använda olika räknesätt för att lägga till och ta bort. En elev tänkte att kakorna var tal på en tallinje. Här fick de spåna helt fritt!

Bildspel 1 – Check-in

Eleverna fick sedan testa på att lösa olika uppgifter som de kommer att arbeta med under arbetsområdets gång. När eleverna hade löst en uppgift fick de sedan fylla i sina tankar om uppgiften. Här hade vi stor variation i klassrummet. Eleverna kände igen några uppgifter men några var också nya. En elev sa: - ”Jag har aldrig sett den här uppgiften förut men jag löser den lätt.” Härligt självförtroende!

Lektion 2

Bildspel 2 – Bilder av tal

Här övade vi på talsorterna och symbolerna motsvarar olika tal i positionssystemet. Eleverna arbetade på fint. Det som några elever upplevde var klurigt var när entalen kom före tex tiotalen, hundratalen och tusentalen. En elev uttryckte ” det är lättare när symbolerna är i ordning med störst först”. De eleverna kunde jag hjälpa genom att säg att börja då med den största symbolen.